Cipralex příbalový leták

Cipralex

Cipralex je obchodní název pro léčivou látku escitalopram, která patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Je používán k léčbě depresivních poruch, úzkostných poruch, panické poruchy a obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD).

Escitalopram, účinná látka v Cipralexu, působí na zvýšení hladiny neurotransmiteru serotoninu v mozku. Serotonin je neurotransmiter, který hraje roli v regulaci nálady, emocí a dalších neurologických funkcích. Cipralex pomáhá zlepšovat náladu, snižovat úzkost a zmírňovat příznaky duševních poruch.

Dávkování Cipralexu a délka léčby závisí na diagnóze, závažnosti příznaků a individuálních potřebách pacienta. Je důležité užívat Cipralex přesně podle pokynů lékaře a nedoporučuje se překračovat doporučenou dávku.

Před užíváním Cipralexu je důležité konzultovat s lékařem nebo psychiatrem, aby bylo zajištěno, že je lék vhodný pro vaše individuální potřeby a zdravotní stav. Měli byste informovat lékaře o všech léčivech, která užíváte, a o případných zdravotních omezeních.

Cipralex může mít vedlejší účinky, jako například nevolnost, zvýšenou úzkost nebo změny v sexuální funkci. Je důležité informovat lékaře o jakýchkoli nežádoucích účincích, které se objeví během léčby. Léčba Cipralexem by měla probíhat pod dohledem a pravidelnou kontrolou lékaře.

Příbalový leták

Co je Cipralex a k čemu se používá

Cipralex obsahuje léčivou látku escitalopram. Cipralex patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém tím, že zvyšují hladinu serotoninu
v mozku. Cipralex se používá k léčbě deprese (depresivní epizody) a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha).

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Cipralex, i když potrvá nějakou dobu, než pocítíte zlepšení Vašeho zdravotního stavu. Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Aktuální příbalový leták Cipralex

Napsat komentář