Torvacard příbalový leták

Torvacard

Torvacard je obchodní název pro léčivo obsahující látku atorvastatin. Jedná se o lék ze skupiny statinů, který se používá k léčbě vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Atorvastatin snižuje hladinu cholesterolu v krvi tím, že ovlivňuje enzym zvaný HMG-CoA reduktáza, který je zodpovědný za tvorbu cholesterolu v těle.

Torvacard se předepisuje jako součást celkového přístupu ke snižování hladiny cholesterolu, který zahrnuje také změny životního stylu, jako je zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita. Dávkování Torvacardu a délka léčby závisí na individuálních potřebách pacienta a na doporučení lékaře.

Před užíváním Torvacardu je důležité konzultovat s lékařem, který posoudí vhodnost tohoto léku a provede potřebné laboratorní testy. Atorvastatin může mít vedlejší účinky, jako jsou bolesti svalů, zažívací potíže nebo zvýšené hladiny jaterních enzymů, a proto je důležité pravidelně sledovat zdravotní stav během léčby.

Příbalový leták

Co je přípravek Torvacard a k čemu se používá

Přípravek Torvacard patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.

Přípravek Torvacard se užívá ke snížení hladiny krevních tuků – cholesterolu a triacylglycerolů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu a způsobu života nebyla dostatečně účinná.

Přípravek Torvacard se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě máte pokračovat i během léčby.

Aktuální příbalový leták Torvacard

Napsat komentář