Azoneurax příbalový leták

Azoneurax

Přípravek Azoneurax obsahuje léčivou látku trazodon hydrochlorid je lék patřící do skupiny antidepresiv a je obchodním názvem léčiva užívaného k léčbě depresivních stavů a některých dalších psychických poruch. Trazodon hydrochlorid působí na několik neurotransmiterů v mozku, zejména na serotoninové receptory, a pomáhá regulovat náladu a symptomy deprese.

Trazodon hydrochlorid je také známý svými sedativními vlastnostmi a často se používá k léčbě nespavosti. Má schopnost snižovat úzkost a napětí, což přispívá k lepšímu spánku.

Důležité je dodržovat přesné dávkování a užívání trazodonu hydrochloridu podle pokynů lékaře. Lékař vám předepíše vhodnou dávku v závislosti na vašem zdravotním stavu a individuálních potřebách.

Je důležité si uvědomit, že Azoneurax může mít vedlejší účinky, jako je ospalost, závratě, sucho v ústech a změny krevního tlaku. Měli byste o těchto vedlejších účincích diskutovat se svým lékařem a informovat jej o všech dalších případných léčivech nebo zdravotních problémech, které máte.

Nikdy byste neměli přestat užívat Azoneurax bez konzultace s lékařem, protože to může mít negativní dopad na váš stav. Je důležité sledovat pokyny lékaře a pravidelně komunikovat s ním ohledně jakýchkoli změn ve vašem zdravotním stavu.

Příbalový leták

Co je přípravek Azoneurax a k čemu se používá

Přípravek Azoneurax obsahuje léčivou látku trazodon-hydrochlorid. Přípravek Azoneurax patří mezi antidepresiva (přípravky k léčbě deprese) s výraznými účinky proti úzkosti, pocitům napětí, neklidu, poruchám spánku a sexuálních funkcí. Přípravek je vhodný i pro starší pacienty.

Léková forma s řízeným uvolňováním umožňuje udržování rovnoměrné hladiny léčivé látky v krvi a dávkování jednou denně. Tablety lze rozdělit na 3 části, což umožní pozvolné nastavení optimální individuální léčebné dávky.

Tento léčivý přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Aktuální příbalový leták Azoneurax

Napsat komentář