Derin příbalový leták

Derin

Léčivý přípravek s obchodním názvem Derin obsahuje quetiapinum, známý také jako quetiapin, což je léčivý přípravek ze skupiny atypických antipsychotik. Používá se k léčbě různých psychiatrických poruch, včetně schizofrenie, bipolární poruchy, depresivní poruchy a poruchy spánku. Quetiapin působí na některé neurotransmitery v mozku, jako je dopamin a serotonin, a pomáhá regulovat jejich rovnováhu.

Je důležité si uvědomit, že užívání Derinu by mělo být vždy prováděno pod dohledem lékaře. Přesné dávkování a průběh léčby se budou lišit v závislosti na diagnóze, závažnosti příznaků a individuálních potřebách pacienta. Lékař vám poskytne podrobné pokyny a odpoví na veškeré vaše otázky týkající se užívání Derinu.

Příbalový leták

Co je přípravek Derin a k čemu se používá

Přípravek Derin obsahuje léčivou látku nazývanou quetiapinum (kvetiapin). Kvetiapin patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika. Přípravek Derin lze použít k léčbě některých onemocnění, jako je:

  • Bipolární deprese: kdy se budete cítit smutně. Můžete mít pocit deprese, pocit viny, nedostatek energie, ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete spát.
  • Mánie: kdy můžete mít pocit vzrušení, povznesení, rozrušení, těšení se nebo přehnané aktivity, nebo máte špatný úsudek, včetně projevů agresivity nebo podrážděnosti.
  • Schizofrenie: při které můžete slyšet nebo cítit věci, které nejsou přítomny, věřit skutečnostem, které nejsou pravdivé nebo být neobvykle podezřívavý, úzkostlivý, či zmatený, cítit se vinný, napjatý nebo v depresi.

Váš lékař může pokračovat v předepisování přípravku Derin, i když se už cítíte lépe.

Aktuální příbalový leták Derin

Napsat komentář