Quetiapin příbalový leták

Quetiapin

Quetiapin (quetiapinum) je antipsychotický lék používaný k léčbě různých duševních poruch, včetně schizofrenie, bipolární poruchy a depresivních epizod. Patří do skupiny léků nazývaných atypická antipsychotika.

Quetiapin působí na určité neurotransmitery v mozku, zejména na dopamin a serotonin. Tím pomáhá regulovat nervovou aktivitu a snižovat příznaky duševních poruch.

Dávkování quetiapinu závisí na diagnóze, tělesné hmotnosti pacienta a dalších individuálních faktorech. Je důležité dodržovat přesně předepsanou dávku a pokyny od lékaře. Quetiapin se obvykle užívá perorálně ve formě tablet, a je nezbytné dodržovat předepsaný režim užívání.

Je třeba si uvědomit, že quetiapin je předpisový lék a měl by být užíván pouze pod lékařským dohledem. Je důležité konzultovat s lékařem všechny otázky ohledně dávkování, možných vedlejších účinků a dalších aspektů užívání tohoto léku.

Příbalový leták

Co je přípravek Quetiapin Mylan a k čemu se používá

Přípravek Quetiapin Mylan obsahuje léčivou látku kvetiapin. Kvetiapin patří do skupiny léčivých látek nazývaných antipsychotika. Quetiapin Mylan lze použít k léčbě některých onemocnění, jako je:

  • bipolární deprese a depresivní epizody u depresivní poruchy: pociťujete smutek. Můžete mít pocit deprese, pocit viny, nedostatek energie, ztratíte chuť k jídlu nebo nemůžete spát.
  • mánie: můžete mít pocit vzrušení nebo povznesení, pocit těšení se nebo přehnané aktivity nebo můžete mít špatný úsudek včetně projevů agresivity nebo podrážděnosti.
  • schizofrenie: můžete slyšet nebo vnímat věci, které ve skutečnosti neexistují, můžete věřit věcem, které nejsou skutečné nebo můžete být neobvykle podezřívavý(á), úzkostný(á), zmatený(á), můžete mít pocit viny, pociťovat vnitřní napětí nebo depresi.

Pokud Vám lékař předepsal Quetiapin Mylan k léčbě depresivní epizody u depresivní poruchy, budete ho užívat spolu s dalším lékem určeným k léčbě této nemoci.

Lékař může pokračovat v předepisování přípravku Quetiapin Mylan, i když se již cítíte lépe.

Aktuální příbalový leták Quetiapin Mylan

Napsat komentář