Jak se zbavit kuny

Kuny mohou způsobit problémy v domácnostech, na pozemcích tím i v autě tím, že ničí izolaci, žerou zásoby potravin nebo způsobují škody na zahradách. Zde je několik tipů, jak se zbavit kuny, včetně preventivního použití plašičky na kuny.

  1. Odstraňte zdroje potravy: Ujistěte se, že nemáte žádné snadno dostupné zdroje potravy pro kuny. Uzavřete odpadky, nepokládejte potraviny venku a udržujte zahrady a komposty co nejlépe uzavřené.
  2. Uzavřete přístupové cesty: Prohledejte váš dům a okolní budovy a uzavřete všechny díry a trhliny, kterými by se kuny mohly dostat dovnitř. Použijte ocelovou síť nebo kovové desky, aby se zvířata nemohla dostat zpět dovnitř.
  3. Očistěte prostředí: Udržujte okolí vašeho domu čisté a uklizené, aby se kuny necítily příjemně. Odstraňte hromady dřeva, stavební materiály a jiný nepořádek, který by mohl sloužit jako úkryt.
  4. Odpuzovače, plašičky kun: Použijte odpuzovače založené na ultrazvuku nebo s intenzivním světlem, které mohou kuny obtěžovat a odradit je od pobytu v daném prostoru.
  5. Ošetření chemickými látkami: Použijte komerční odpuzovače s pachem, které mohou kuny odradit od vstupu do vašeho domu nebo zahrady. Tyto produkty obvykle obsahují pachy, které jsou pro kuny nepříjemné, jako například liščí moč.
  6. Záchytné pasti: Pokud jsou kuny stále problémem, můžete zkusit použít živou past. Vyberte past vhodnou velikost pro kuny a nastavte ji v blízkosti jejich úkrytu nebo v místech, kde jste je viděli. Jako návnadu můžete použít vejce, ovoce nebo maso. Pokud kunu chytíte, buď ji odneste na dostatečně vzdálené místo a pusťte, nebo kontaktujte místní ochranu zvířat, aby vám poradili, co s ní dělat.

Zvažte také plašičku kun do objektu nebo do auta

Plašička kun je zařízení, které vydává zvuky, světlo nebo pachy, které jsou pro kuny nepříjemné a odradí je od vstupu do určitého prostoru. Existuje několik typů plašiček kun podle toho, kam mají být umístěné a na jakém principu fungují.

  • Ultrazvukové plašičky: Tyto plašičky vydávají ultrazvukové vlny, které jsou pro kuny nepříjemné. Ultrazvukové plašičky mohou být účinné v interiérech, jako jsou půdy, sklepy nebo garáže. Jejich účinnost však může být omezená vnějšími faktory, jako je hlučnost prostředí nebo překážky, které blokují zvukové vlny.
  • Světelné plašičky: Plašičky využívající intenzivní světlo mohou být účinné v temných prostorách, jako jsou půdy nebo sklepy. Tyto plašičky mohou být napájené bateriemi nebo solárním panelem a často mají nastavitelné režimy svícení.
  • Chemické plašičky: Tyto plašičky obsahují pachy, které jsou pro kuny nepříjemné a odradí je od vstupu do vašeho domu nebo zahrady. Tyto produkty obvykle obsahují pachy, které imitují moč predátorů, jako jsou lišky nebo kočky. Aplikujte chemické plašičky podle pokynů výrobce.
  • Vodní plašičky: Tyto plašičky používají pohybově aktivovaný systém, který stříká vodu, když zaznamená pohyb kuny. Vodní plašičky jsou vhodné pro ochranu zahrad a mohou být účinné v kombinaci s jinými plašičkami.

Při použití plašiček kun je důležité také zvážit další preventivní opatření, jako je uzavření přístupových cest do domu, udržování čistoty a odstraňování zdrojů potravy.

Napsat komentář