Jak spočítat kubík betonu

Výpočet množství betonu, které budete potřebovat pro váš projekt, se obvykle provádí v kubických metrech (m³), tedy v kubících. Pojďme se podívat na to, jak jednoduše spočítat kubík betonu.

Pro výpočet potřebného množství betonu budete potřebovat znát rozměry prostoru, který chcete betonem naplnit. Tento prostor může být například základová deska, sloup, schodiště atd.

Výpočet kubíku se provádí následovně

  1. Výpočet objemu: Objem se vypočítá jako výsledek násobení délky, šířky a výšky (hloubky) prostoru. Všechny tři rozměry by měly být ve stejných jednotkách (metrech).
    • Objem (m³) = Délka (m) x Šířka (m) x Výška (m)
    • 1 kubík tedy bude 1 m délky x 1 metr šířky x 1 metr výšky (pro představu uvadíme všechny strany o délce 1 metr)
  2. Přidání rezervy: Je dobré přidat rezervu asi 10 až 15 % k výslednému objemu, aby se pokryly nepředvídané situace, jako je například nerovnost terénu.
  3. Převod na kubíky: Pokud potřebujete výsledek v kubících metrech betonu (což je běžné v mnoha zemích), tak už máte hotovo, protože jsme počítaly rovnou všechny strany v metrech a ne třeba v centimetrech.

Pamatujte, že toto jsou pouze základní pokyny a v závislosti na konkrétních podmínkách vašeho projektu mohou být potřeba další úpravy. Rozhodně je lepší mít raději o něco víc betonu, než aby ho trochu chybělo.

Napsat komentář