Abasaglar příbalový leták

Abasaglar

ABASAGLAR je obchodní název pro inzulin glargin, který je dlouhodobě působícím inzulínem používaným k léčbě cukrovky typu 1 a typu 2. Jedná se o inzulín analog, který má podobné vlastnosti jako inzulín produkovaný přirozeně v lidském těle.

ABASAGLAR je podáván subkutánní injekcí a působí tak, že reguluje hladinu cukru v krvi. Jeho dlouhodobé působení umožňuje pokrytí bazální potřeby inzulínu po celý den a často se podává jednou denně, obvykle večer.

Je důležité, aby pacienti užívající ABASAGLAR dodržovali pokyny svého lékaře nebo doporučení na příbalovém letáku. Dávkování inzulinu se individuálně přizpůsobuje potřebám každého pacienta na základě jejich hladiny cukru v krvi, stravy, fyzické aktivity a dalších faktorů.

Při používání ABASAGLARu je důležité monitorovat hladinu cukru v krvi a pravidelně komunikovat s lékařem o jakýchkoli změnách nebo potížích. Vedlejší účinky ABASAGLARu mohou zahrnovat hypoglykemii (nízkou hladinu cukru v krvi) nebo hyperglykemii (vysokou hladinu cukru v krvi).

Je důležité se řídit lékařskými pokyny a pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi, aby se dosáhlo správného nastavení dávkování inzulinu a dosáhlo se optimální kontroly cukrovky.

Příbalový leták

Co je Abasaglar a k čemu se používá

Léčba diabetes mellitus u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 2 let.

Aktuální příbalový leták Abasaglar

Napsat komentář