Forxiga příbalový leták

Forxiga

Forxiga je obchodní název léčivého přípravku dapagliflozin, který patří do skupiny antidiabetik nazývané SGLT2 inhibitory. Je předepisován pro léčbu cukrovky typu 2, která se nepodařilo kontrolovat dietou a cvičením. Dapagliflozin působí na ledviny a zabraňuje jim zpětnému vstřebávání glukózy z moči zpět do krevního oběhu. Tím snižuje hladinu glukózy v krvi.

Forxiga se obvykle užívá jako součást komplexní léčby diabetes mellitus 2. typu, spolu s životními změnami, jako je zdravá strava a fyzická aktivita. Před zahájením léčby Forxigou je vždy důležité konzultovat s lékařem, který posoudí vhodnost léčby a případné kontraindikace.

Je důležité dodržovat doporučené dávkování a pravidelně kontrolovat hladinu glukózy v krvi. Vedlejší účinky Forxigy mohou zahrnovat infekce močových cest, dehydrataci, hypoglykemii (snížení hladiny cukru v krvi), hypotenze (nízký krevní tlak) nebo ketoacidózu (vzácný, ale vážný stav spojený s vysokou hladinou ketolátek v krvi).

Je důležité přesně dodržovat pokyny lékaře a informovat jej o všech případných nežádoucích účincích nebo změnách ve zdravotním stavu během léčby.

Příbalový leták

Co je Forxiga a k čemu se používá

Diabetes mellitus 2. typu

Přípravek Forxiga je indikován k léčbě dospělých pacientů a dětí ve věku 10 let a starších při nedostatečné kontrole diabetu mellitu 2. typu jako přídavná léčba k dietě a fyzické aktivitě

  • jako monoterapie, pokud je podávání metforminu nevhodné v důsledku intolerance.
  • jako přídavná léčba k jiným léčivým přípravkům k léčbě diabetu 2. typu.

Výsledky studií ve vztahu ke kombinované léčbě s jinými léčivými přípravky, vlivy na kontrolu glykemie, kardiovaskulární a renální příhody a studované populace viz body 4.4, 4.5 a 5.1. v aktuálním příbalovém letáku Forxigy.

Srdeční selhání

Přípravek Forxiga je indikován k léčbě dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním.

Chronické onemocnění ledvin

Přípravek Forxiga je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Aktuální příbalový leták Forxiga

Napsat komentář