Warfarin příbalový leták

Warfarin

Warfarin je lék patřící do skupiny antikoagulancií, což jsou léky, které ovlivňují srážlivost krve. Je používán k prevenci tvorby krevních sraženin a snižování rizika trombózy a embolie. Warfarin působí jako antagonist vitamínu K, který je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů v krvi.

Dávkování warfarinu je individuální a závisí na konkrétním pacientovi, jeho stavu a odezvě na léčbu. Je nezbytné pravidelně sledovat hladinu protrombinového času (INR), která udává srážlivost krve, a dávku warfarinu upravovat podle výsledků.

Při užívání warfarinu je důležité dodržovat doporučení lékaře a informovat ho o všech dalších užívaných léčivech a přípravcích, protože mnoho léků a potravin může ovlivnit účinky warfarinu. Je také důležité pravidelně kontrolovat hladinu INR a vyhýbat se nadměrné konzumaci potravin bohatých na vitamín K.

Při užívání warfarinu je třeba být opatrný a dodržovat doporučení lékaře, protože nesprávné dávkování nebo interakce s jinými léky nebo potravinami mohou mít vážné nežádoucí účinky.

Příbalový leták

Co je Warfarin Orion a k čemu se používá

Tablety Warfarin Orion se používají k prevenci a léčbě tromboembolismu a komplikací s ním spojených. Tablety Warfarin Orion snižují náchylnost krve k tvorbě sraženin.

Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto přípravku.

Nejčastěji se tento lék používá k:

  • prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách),
  • prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie),
  • prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu
  • prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.

Aktuální příbalový leták Warfarin

Napsat komentář