Saxenda příbalový leták

Saxenda

Saxenda je obchodní název pro léčivou látku liraglutid. Jedná se o lék určený k léčbě obezity. Saxenda je podáván jako injekce a patří do skupiny léků nazývaných agonisté receptoru glukagonu-like peptidu-1 (GLP-1). Tento lék funguje tím, že pomáhá snižovat chuť k jídlu a zvyšuje pocit sytosti, což může vést k úbyteku váhy.

Saxenda je předepisován lékařem jako součást komplexního léčebného plánu pro snížení tělesné hmotnosti u pacientů s obezitou. Je důležité, aby se Saxenda užíval pouze pod dohledem lékaře a v souladu s přesnými pokyny ohledně dávkování a užívání léku.

Před zahájením léčby Saxendou je důležité konzultovat s lékařem a informovat ho o vašem zdravotním stavu, léčebných předpisech a případných alergiích. Lékař vám poskytne nejaktuálnější informace o léčbě Saxendou a stanoví nejvhodnější dávkování a režim léčby v závislosti na vašem individuálním případu.

Příbalový leták

Terapeutické indikace k léčivému přípravku Saxenda

Dospělí

Přípravek Saxenda je indikován jako doplňková léčba k dietě se sníženým obsahem kalorií a zvýšené fyzické aktivitě za účelem úpravy hmotnosti u dospělých pacientů s počáteční hodnotou indexu tělesné hmotnosti (Body Mass Index, BMI):

  • ≥30 kg/m² (obezita) nebo
  • ≥27 kg/m² až <30 kg/m² (nadváha)

za přítomnosti alespoň jedné komorbidity související s hmotností, např. s dysglykemií (prediabetes nebo diabetes mellitus 2. typu), hypertenzí, dyslipidemií nebo obstrukční spánkovou apnoí. Pokud u pacientů při dávce 3,0 mg/den nedojde po 12 týdnech k poklesu počáteční tělesné hmotnosti alespoň o 5 %, léčba přípravkem Saxenda má být ukončena.

Dospívající (≥12 let)

Přípravek Saxenda lze použít jako doplňkovou léčbu ke zdravé výživě a zvýšené fyzické aktivitě k úpravě tělesné hmotnosti u dospívajících pacientů ve věku od 12 let s:

  • obezitou (BMI odpovídající ≥30 kg/m² u dospělých podle mezinárodních hraničních hodnot)* a
  • tělesnou hmotností nad 60 kg.

Pokud u pacientů při dávce 3,0 mg/den nebo při maximální tolerované dávce nedojde po 12 týdnech k poklesu alespoň 4 % jejich BMI nebo BMI z-skóre, léčba přípravkem Saxenda má být ukončena a přehodnocena.

Aktuální příbalový leták Saxenda

Napsat komentář