Tiapridal příbalový leták

Tiapridal

Tiapridal (tiaprid) je léčivá látka patřící do skupiny antipsychotik. Je používán především k léčbě poruch chování a psychotických příznaků spojených s různými duševními poruchami, jako je například schizofrenie. Účinnou látkou ve tiapridalu je tiapridemalát.

Mechanismus účinku tiapridalu spočívá v ovlivnění neurotransmiterů v mozku, zejména dopaminu. Tiapridal působí jako blokátor dopaminových receptorů, což může pomoci snížit příznaky psychózy a nestability nálad.

Tiapridal by měl být užíván podle pokynů lékaře nebo dle příbalového letáku. Dávkování závisí na individuálních potřebách pacienta a může se lišit v závislosti na závažnosti a povaze příznaků. Vedlejší účinky tiapridalu mohou zahrnovat ospalost, sedaci, zvýšenou svalovou napětí, závratě, nevolnost, poruchy menstruace a zvýšenou citlivost na sluneční světlo.

Je důležité se poradit s lékařem nebo lékárníkem ohledně správného užívání tiapridalu, dávkování, vedlejších účinků a možných interakcí s jinými léky nebo přípravky.

Příbalový leták

Co je přípravek Tiapridal a k čemu se používá

Přípravek Tiapridal působí na duševní funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby nemocného.

Dospělí

  • Přípravek Tiapridal se užívá k léčbě mimovolních pohybů nebo určitých poruch chování (způsobených např. některými nemocemi, věkem nebo konzumací alkoholu) u dospělých.

Děti od 6 let a dospívající

  • Tento přípravek se užívá k léčbě mimovolních pohybů (těžkých tiků) u dětí.

Starší pacienti

  • Tento přípravek se užívá k léčbě určitých poruch chování u starších pacientů.

Aktuální příbalový leták Tiapridal

Napsat komentář