Zenon příbalový leták

Zenon

Zenon obsahuje rosuvastatin a ezetimib, což jsou dva léky používané k léčbě vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Rosuvastatin patří do skupiny statinů a funguje snižováním hladiny cholesterolu v krvi. Pomáhá blokovat enzym HMG-CoA reduktázu, který je zapojený do tvorby cholesterolu v těle. Tím snižuje hladinu LDL (špatného) cholesterolu a celkový cholesterol v krvi.

Ezetimib je lék patřící do skupiny inhibitorů absorpce cholesterolu. Působí na střevní stěnu, kde snižuje absorpci cholesterolu z potravy do krevního oběhu. Tím pomáhá snižovat hladinu LDL cholesterolu.

Oba léky se často používají ve formě kombinované terapie, kdy jsou podávány společně, aby se dosáhlo optimálního snížení hladiny cholesterolu. Přesná dávka a režim užívání by měl být stanoven a přizpůsoben individuálně lékařem na základě vašeho zdravotního stavu a potřeb.

Je důležité konzultovat s lékařem nebo farmaceutem, pokud máte konkrétní otázky ohledně léčby rosuvastatinem a ezetimibem, včetně jejich vedlejších účinků a možných interakcí s jinými léky.

Příbalový leták

Co je přípravek Zenon a k čemu se používá

Přípravek Zenon obsahuje dvě různé léčivé látky v jedné tabletě. Jednou z léčivých látek je rosuvastatin, patřící do skupiny tzv. statinů, a druhou léčivou látkou je ezetimib. Přípravek Zenon je léčivý přípravek užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látek, nazývaných triglyceridy, v krvi. Navíc přípravek Zenon zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu).

Přípravek Zenon snižuje množství cholesterolu dvěma způsoby. Jednak snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu a za druhé snižuje množství cholesterolu, které si tělo samo vytvoří. Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

Tento přípravek je používán u pacientů, u nichž samotná dieta nestačí ke kontrole hladin cholesterolu. Během užívání tohoto přípravku musíte nadále dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu. Přípravek Zenon se užívá spolu s dietou snižující cholesterol, pokud máte: zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi z důvodu:

  • primární hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární)
  • dědičné choroby (homozygotní familiární hypercholesterolemii), kvůli které jste užíval(a) statin a ezetimib v samostatných tabletách.

Může Vám být také předepsána jiná léčba.

Pokud máte onemocnění srdce, přípravek Zenon snižuje riziko srdečního záchvatu, cévní mozkové příhody, chirurgického zákroku ke zvýšení průtoku krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Přípravek Zenon Vám nepomůže zhubnout.

U většiny lidí nedochází vlivem zvýšené hladiny cholesterolu k žádným nežádoucím projevům. Pokud se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěn krevních cév a tím k jejich zužování.

Někdy se mohou tyto zúžené cévy zcela ucpat. Krev tak nemůže proudit k srdci nebo do mozku a vznikne srdeční záchvat nebo cévní mozková příhoda. Když se cíleně snižuje hladina cholesterolu v krvi, snižuje se i riziko vzniku srdečního záchvatu, cévní mozkové příhody nebo souvisejících zdravotních problémů.

V užívání přípravku Zenon musíte pokračovat i v případě, že se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

Aktuální příbalový leták Zenon

1 komentář u „Zenon příbalový leták“

  1. mně po Zenonu , vypadávaly vlasy . Mám jich už jen polovinu !

Napsat komentář