Ezetimib příbalový leták

Ezetimib

Ezetimib je léčivá látka používaná ke snižování hladiny cholesterolu v krvi. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory absorpce cholesterolu. Jeho účinnost spočívá v tom, že snižuje absorpci cholesterolu z potravy ve střevě, což vede ke snížení celkové hladiny cholesterolu v krvi.

Ezetimib se často kombinuje s jinými léky na snižování cholesterolu, jako je například statinová léčba, pro dosažení lepšího účinku. Společně s vhodnou stravou a životním stylem může ezetimib pomoci snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s vysokým cholesterolovým profilem.

Dávkování a přesný režim užívání ezetimibu by měl být stanoven lékařem na základě individuálních potřeb a zdravotního stavu pacienta. Je důležité dodržovat pokyny lékaře a užívat lék přesně podle předepsaného režimu.

Jako u každého léku může ezetimib mít vedlejší účinky a může také interagovat s jinými léky. Je proto důležité konzultovat s lékařem nebo farmaceutem, pokud máte konkrétní otázky nebo obavy ohledně užívání ezetimibu.

Příbalový leták

Co je Ezetimib STADA a k čemu se používá

Ezetimib STADA je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.

Cholesterol je jedna z tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Váš celkový cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný” cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách Vašich tepen a tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést ke zúžení tepen. Toto zúžení může poté zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože pomáhá zabraňovat špatnému cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními. Triglyceridy jsou další formou tuků ve Vaší krvi, která může zvyšovat riziko srdečních onemocnění. Přípravek Ezetimib STADA snižuje hladiny celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Ezetimib STADA navíc zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu).

Ezetimib, léčivá látka přípravku Ezetimib STADA, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu.

Přípravek Ezetimib STADA zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol vytvářený Vaším tělem.

Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.

Ezetimib STADA se používá navíc k dietě snižující cholesterol, pokud trpíte:

  • zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární a nefamiliární])
    • spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu cholesterolu
    • samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena
  • dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolemií), která zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni jiným způsobem
  • dědičnou chorobou (homozygotní sitosterolemií, také známou jako fytosterolemie), která zvyšuje hladiny rostlinných sterolů v krvi.

Pokud máte srdeční onemocnění, Ezetimib STADA v kombinaci se statiny, které se používají ke snížení hladiny cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Ezetimib STADA Vám nepomůže zhubnout.

Aktuální příbalový leták Ezetimib Stada

Napsat komentář