Gabapentin příbalový leták

Gabapentin

Gabapentin je lék, který se používá především k léčbě epilepsie a neuropatické bolesti. Působí jako antikonvulzivum a má účinky na centrální nervový systém. Gabapentin snižuje vzrušivost nervových buněk a tím pomáhá ovlivnit a snížit výskyt epileptických záchvatů. Kromě toho se gabapentin také používá při léčbě různých forem neuropatické bolesti, jako je postherpetická neuralgie a diabetická neuropatie.

Gabapentin by měl být užíván pod dohledem lékaře a dávkování by mělo být přesně dodržováno. Vedlejší účinky gabapentinu mohou zahrnovat ospalost, závratě, nevolnost, únavu a změny nálady. Důležité je konzultovat s lékařem nebo lékárníkem před zahájením užívání gabapentinu, zejména pokud máte nějaké zdravotní problémy nebo užíváte jiné léky.

Příbalový leták

Co je Gabapentin Aurovitas a k čemu se používá

Gabapentin Aurovitas patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Léčivou látkou přípravku Gabapentin Aurovitas je gabapentin.

Přípravek Gabapentin Aurovitas se používá k léčbě:

  • Různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař nebo lékař Vašeho dítěte staršího 6 let předepíše Gabapentin Aurovitas k léčbě epilepsie, pokud současná léčba nepomáhá plně kontrolovat onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Vy nebo Vaše dítě ve věku 6 let a starší přípravek Gabapentin Aurovitas navíc k současné léčbě. Gabapentin Aurovitas může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.
  • Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Aktuální příbalový leták Gabapentin Aurovitas

Napsat komentář