Neurontin příbalový leták

Neurontin

Neurontin je obchodní název léčivého přípravku obsahujícího účinnou látku gabapentin. Gabapentin patří do skupiny léků nazývaných antiepileptika, které se používají k léčbě epilepsie. Taktéž se používá k léčbě neuropatické bolesti, což je bolest způsobená poškozením nervů.

Neurontin (gabapentin) funguje tak, že ovlivňuje přenos nervových signálů v mozku a snižuje nadměrnou vzrušivost nervových buněk. To pomáhá kontrolovat epileptické záchvaty a snižuje vnímání neuropatické bolesti.

Dávkování a užívání Neurontinu by mělo být řízeno pod dohledem lékaře. Lékař předepíše správnou dávku na základě vašeho individuálního stavu a lékařského posouzení. Je důležité dodržovat předepsané dávkování a pravidelně informovat lékaře o jakýchkoli nežádoucích účincích.

Mezi běžné vedlejší účinky Neurontinu patří ospalost, závratě, únava, zvýšená chuť k jídlu, sucho v ústech a poruchy koordinace. Vzácně mohou nastat vážnější vedlejší účinky, jako je zhoršení deprese nebo náladových poruch. Je důležité se poradit s lékařem, pokud máte jakékoliv nežádoucí účinky.

Neurontin by měl být užíván pouze pod lékařským dohledem a přesně podle pokynů lékaře. Nikdy nepřestávejte užívat Neurontin bez konzultace s lékařem, protože to může vést k záchvatům u pacientů s epilepsií a zhoršení neuropatické bolesti.

Příbalový leták

Co je přípravek Neurontin a k čemu se používá

Přípravek Neurontin patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Léčivou látkou přípravku Neurontin je gabapentin.

Přípravek Neurontin se používá k léčbě:

  • Různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař nebo lékař Vašeho dítěte staršího 6 let předepíše přípravek Neurontin k léčbě epilepsie, pokud současná léčba nepomáhá plně kontrolovat onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Vy nebo Vaše dítě ve věku 6 let a starší přípravek Neurontin navíc k současné léčbě. Přípravek Neurontin může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.
  • Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, mravenčení apod.

Aktuální příbalový leták Neurontin

Napsat komentář