Gabanox příbalový leták

Gabanox

Gabanox je obchodní název pro Gabapentinum, což je léčivý přípravek, který se často používá k léčbě neuropatické bolesti a epilepsie. Gabapentinum působí na nervový systém a pomáhá snižovat abnormální elektrickou aktivitu v mozku. Je předepisován lékařem a je dostupný pouze na lékařský předpis.

Dávkování a užívání Gabanoxu by mělo být v souladu s pokyny lékaře. Je důležité dodržovat předepsanou dávku a nedoporučuje se užívat tento lék bez konzultace s lékařem. Vedlejší účinky a možné interakce s jinými léky by měly být také konzultovány s lékařem nebo lékárníkem.

Příbalový leták

Co je přípravek Gabanox a k čemu se používá

Gabanox patří do skupiny léčivých přípravků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouhodobá bolest v důsledku poškození nervů). Léčivou látkou přípravku Gabanox je gabapentinum (gabapentin).

Přípravek Gabanox se používá k léčbě:

Různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Lékař, který léčí Vás nebo Vaše dítě starší 6 let Vám předepíše Gabanox k léčbě epilepsie, pokud současná léčba nepomáhá plně kontrolovat onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Vy nebo Vaše dítě starší 6 let Gabanox k současné léčbě. Gabanox může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest, která je způsobena poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (vyskytující se zejména v nohou a/nebo pažích) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Aktuální příbalový leták Gabanox

Napsat komentář