Rosumop příbalový leták

Rosumop

Rosumop je obchodní název pro rosuvastatin, což je léčivý přípravek patřící do skupiny statinů, který se používá k léčbě vysokého cholesterolu a prevenci srdečně-cévních onemocnění. Působí snižováním hladiny LDL cholesterolu (“špatného cholesterolu”) a celkového cholesterolu v krvi. Tím pomáhá snižovat riziko vzniku srdečních příhod a cévních mozkových příhod.

Dávkování Rosumopu se obvykle stanovuje individuálně podle potřeb a stavu pacienta. Je důležité dodržovat předepsanou dávku a sledovat pokyny lékaře. Před zahájením léčby Rosumopem je vhodné konzultovat s lékařem a informovat ho o případných dalších léčivých přípravcích a zdravotních problémech.

Při užívání Rosumopu mohou vyskytnout vedlejší účinky, jako například bolesti svalů, zažívací potíže, změny jaterních testů nebo alergické reakce. Je důležité informovat lékaře o jakýchkoli neobvyklých příznacích během léčby.

Je třeba si uvědomit, že informace poskytované na téma léčivých přípravků mají pouze informativní charakter. Před zahájením jakéhokoli léku je vždy nezbytné konzultovat s lékařem nebo odborníkem v oboru farmacie.

Příbalový leták

Co je Rosumop a k čemu se používá

Rosumop patří do skupiny léků, které se označují jako statiny (inhibitory HMG-CoA reduktázy).

Rosumop Vám byl předepsán, protože:

  • máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Máte tedy zvýšené riziko srdeční příhody nebo mozkové mrtvice. Přípravek Rosumop se používá u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let k léčbě vysokého cholesterolu. Bylo Vám doporučeno užívat statin, neboť samotná dieta a zvýšená pohybová aktivita nevedly k dostatečnému snížení hladiny cholesterolu. Během užívání přípravku Rosumop musíte v dietě snižující cholesterol a zvýšené pohybové aktivitě pokračovat.

nebo

  • máte jiné faktory, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací. Srdeční příhody, mozková mrtvice nebo podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním zvaným ateroskleróza. Ateroskleróza je důsledkem usazování tukových látek v tepnách.

Aktuální příbalový leták Rosumop

Napsat komentář