Rosucard příbalový leták

Rosucard

Rosucard je obchodní název pro léčivou látku nazývanou rosuvastatin. Jedná se o lék ze třídy statinů, který se používá k léčbě vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Rosucard (rosuvastatin) funguje tím, že inhibuje enzym HMG-CoA reduktázu, který je zodpovědný za tvorbu cholesterolu v těle. Tím snižuje hladinu celkového cholesterolu, LDL cholesterolu (špatného cholesterolu) a triglyceridů, a zároveň zvyšuje hladinu HDL cholesterolu (dobrého cholesterolu).

Lékaři často předepisují Rosucard lidem s vysokými hladinami cholesterolu, aby snížili riziko srdečních onemocnění, jako jsou srdeční infarkt a mrtvice. Dávkování Rosucardu závisí na individuálních potřebách a zdravotním stavu pacienta a je určeno lékařem.

Důležité je dodržovat pokyny lékaře nebo instrukce na příbalovém letáku, pokud užíváte Rosucard. Lékař nebo farmaceut vám poskytne přesné informace o dávkování, užívání, vedlejších účincích a případných interakcích s jinými léky.

Je důležité, abyste užívali Rosucard nebo jakýkoli jiný lék pouze pod dohledem lékaře a konzultovali s ním v případě jakýchkoli otázek nebo obav ohledně léčby.

Příbalový leták

Co je přípravek Rosucard a k čemu se používá

Přípravek Rosucard patří do skupiny léků, které se označují jako statiny.

Přípravek Rosucard Vám byl předepsán, protože:

  • máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. V důsledku toho máte zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. Přípravek Rosucard se používá u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let k léčbě vysokého cholesterolu.

Lékař Vám předepsal statin, neboť samotná dieta a zvýšená pohybová aktivita nevedly k ostatečnému snížení hladiny cholesterolu. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Rosucard.

Nebo:

  • máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací. Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat přípravek Rosucard

Přípravek Rosucard se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol. V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

  • Přípravek Rosucard snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.
  • Účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a také zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí nedochází vlivem zvýšené hladiny cholesterolu k žádným nežádoucím projevům. Pokud se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěny cév, a tím k jejich zužování. Někdy se cévy mohou zcela ucpat. Krev tak nemůže proudit k srdci nebo do mozku a vznikne srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Snižováním hladiny cholesterolu v krvi se snižuje i riziko vzniku infarktu, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací.

Přípravek Rosucard užívejte pravidelně, a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

Aktuální příbalový leták Rosucard

Napsat komentář