Mertenil příbalový leták

Mertenil

Lék Mertenil obsahuje rosuvastatinum (známý také jako rosuvastatin), což je léčivý přípravek ze skupiny statinů, který se používá k léčbě vysokého cholesterolu a prevenci srdečně-cévních onemocnění. Působí snížením hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu v krvi a zvyšováním hladiny HDL cholesterolu. Je předepisován jako součást léčby dietou a dalšími opatřeními u pacientů s hyperlipidemií (vysokým obsahem tuků v krvi) nebo s aterosklerózou (tvorbou plátů na stěnách cév). Přesnou dávku a délku léčby stanovuje lékař na základě individuálního stavu pacienta. Je důležité užívat lék přesně podle doporučení lékaře a pravidelně sledovat hladiny cholesterolu v krvi. Vedlejší účinky mohou zahrnovat bolest svalů, žaludeční potíže, zvýšené hladiny jaterních enzymů nebo alergické reakce. Před zahájením léčby je vždy vhodné konzultovat s lékařem.

Příbalový leták

Co je přípravek Mertenil a k čemu se používá

Přípravek Mertenil patří do skupiny léčivých přípravků označovaných jako statiny.

Byl Vám předepsán přípravek Mertenil, protože:

  • Máte vysokou hladinu cholesterolu. Máte tedy zvýšené riziko srdeční příhody nebo cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice). Přípravek Mertenil se používá u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let k léčbě vysokého cholesterolu.

Lékař Vám doporučil užívat statin, neboť změna dietních návyků a zvýšená fyzická aktivita nevedly k normalizaci hladiny cholesterolu. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem Mertenil.

nebo

  • Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, cévní mozkové příhody a podobných zdravotních komplikací. Srdeční příhody, cévní mozková příhoda a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat přípravek Mertenil

Přípravek Mertenil se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi (nazývaných lipidy), přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol. V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu, tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

  • Přípravek Mertenil snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.
  • Přípravek Mertenil účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí vysoká hladina cholesterolu nemá vliv na to, jak pociťují svůj zdravotní stav, neboť se neprojevuje žádnými příznaky (tito lidé se cítí zdrávi). Pokud se však tento stav ponechá bez léčby, tukové částice se začnou ukládat do stěny cév a postupně způsobí jejich zúžení.

Někdy se může stát, že se zúžená céva ucpe a tím nemůže zásobovat krví srdce nebo mozek, což se projeví srdeční příhodou nebo cévní mozkovou příhodou. Snížením hladiny cholesterolu v krvi se snižuje riziko srdečních příhod, cévní mozkové příhody a jiných podobných zdravotních komplikací.

Přípravek Mertenil užívejte pravidelně, a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

Aktuální příbalový leták Mertenil

Napsat komentář