Elicea příbalový leták

Elicea

Escitalopram je léčivá látka, která se používá především k léčbě depresivních poruch a úzkostných poruch, včetně generalizované úzkostné poruchy (GAD), sociální úzkosti a panické poruchy. Patří do třídy léků nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Escitalopram působí na centrální nervový systém tím, že zvyšuje hladinu neurotransmiteru serotoninu v mozku. Serotonin je chemická látka, která ovlivňuje náladu, spánek, chuť k jídlu a další funkce mozku. Zvýšení hladiny serotoninu pomáhá regulovat náladu a zmírňovat příznaky depresivních a úzkostných poruch.

Escitalopram je obvykle k dispozici ve formě tablet a je podáván ústně. Dávkování se přizpůsobuje individuálním potřebám a závažnosti onemocnění a je stanoveno lékařem. Je důležité dodržovat pokyny lékaře a nepřekračovat předepsanou dávku.

Před zahájením léčby escitalopramem je důležité se poradit s lékařem, který provede důkladné vyšetření a poskytne vám správné informace o dávkování, vedlejších účincích a případných interakcích s jinými léky. Dále je důležité pravidelně sledovat pokrok během léčby a konzultovat jakékoli otázky nebo obavy s lékařem.

Příbalový leták

Co je přípravek Elicea a k čemu se používá

Přípravek Elicea obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivní epizody) a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha). Escitalopram patří do skupiny antidepresiv nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém tím, že zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Elicea, i když potrvá nějakou dobu, než pocítíte zlepšení Vašeho zdravotního stavu.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Aktuální příbalový leták Elicea

Napsat komentář