Palgotal příbalový leták

Palgotal

Palgotal je léčivý přípravek, který se skládá ze dvou léčivých látek proti bolesti, tramadolu a paracetamolu.

Tramadol hydrochlorid je léčivá látka používaná k léčbě bolesti. Jedná se o opioidní analgetikum, které ovlivňuje centrální nervový systém, aby zmírnilo vnímání bolesti.

Tramadol hydrochlorid účinkuje tak, že se váže na opioidní receptory v mozku a míše, což způsobuje změnu vnímání bolesti. Má také mírně inhibiční účinek na zpětné vychytávání neurotransmiterů serotoninu a noradrenalinu, což může přispět k jeho analgetickému účinku.

Tramadol hydrochlorid se používá k léčbě různých typů bolesti, od mírné po středně silnou, a může být předepsán v různých formách, včetně tablet, kapslí, sirupu nebo injekčního roztoku. Dávkování závisí na závažnosti bolesti, individuálních potřebách pacienta a lékařském posouzení.

Je důležité brát tramadol hydrochlorid přesně podle pokynů lékaře a nedoporučuje se překračovat předepsanou dávku. Tramadol hydrochlorid může mít vedlejší účinky, včetně ospalosti, závratí, nevolnosti a zácpy. Je vhodné se poradit s lékařem nebo farmaceutem, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se užívání tramadolu hydrochloridu.

Paracetamol je léčivá látka používaná především jako analgetikum (lék proti bolesti) a antipyretikum (lék proti horečce). Je známý také pod obchodními názvy, jako je Tylenol, Panadol nebo Paralen.

Paracetamol účinkuje především v centrálním nervovém systému a snižuje vnímání bolesti a horečky. Přesný mechanismus účinku není zcela znám, ale se předpokládá, že působí na inhibici enzymu cyklooxygenázy v mozku, což ovlivňuje produkci prostaglandinů, látek zodpovědných za vnímání bolesti a regulaci tělesné teploty.

Paracetamol je široce používán k léčbě mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy, zubní bolesti, bolesti svalů nebo kloubů, a také k léčbě horečky spojené s nachlazením, chřipkou nebo jinými infekčními onemocněními.

Paracetamol je dostupný ve formě tablet, kapslí, sirupu, rozpustných tablet a jako součást kombinovaných přípravků. Dávkování závisí na věku, zdravotním stavu a potřebách jednotlivých pacientů. Je důležité dodržovat pokyny na příbalovém letáku nebo se poradit s lékařem nebo farmaceutem ohledně správného dávkování a užívání paracetamolu.

Je třeba dbát opatrnosti při užívání paracetamolu a dodržovat maximální denní dávku, aby se minimalizovalo riziko vedlejších účinků. Je také důležité konzultovat s lékařem nebo farmaceutem, pokud se užívá s jinými léky nebo pokud jsou přítomny jiné zdravotní problémy, aby se minimalizovalo riziko interakcí nebo komplikací.

Příbalový leták

Co je přípravek Palgotal a k čemu se používá

Přípravek Palgotal je složený ze dvou léčivých látek proti bolesti, tramadolu a paracetamolu. Přípravek Palgotal je určen k léčbě středně silné až silné bolesti, pokud lékař uzná za nutné užívat kombinaci tramadolu a paracetamolu.

Přípravek Palgotal je určen k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

Aktuální příbalový leták Palgotal

  • Palgotal 75 mg/650 mg potahované tablety (tramadol-hydrochlorid/paracetamol): https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/21074

Napsat komentář