Kde rostou houby (aktuálně 2024) / Kam na jedlé houby, místa, sběr a další

Houby rostou v různých typech prostředí po celé České republice. Zde jsou některá místa, kde můžete houby najít.

 1. Lesy: Lesy jsou nejběžnějším místem, kde se houby v České republice vyskytují. Listnaté i jehličnaté lesy nabízejí různé druhy hub.
 2. Luky a pastviny: Na vlhkých loukách a pastvinách mohou rostou různé druhy hub.
 3. Horské oblasti: V horách, jako jsou Krkonoše, Šumava nebo Jeseníky, se vyskytují specifické druhy hub, které se přizpůsobily horským podmínkám.
 4. Břehy řek a jezer: V blízkosti vodních toků a stojatých vod mohou houby nalézt vhodné prostředí pro růst.
 5. Zahradní plochy: Houby se mohou vyskytovat i na zahradách, parcích a okolí lidských sídel.
 6. Rašeliniště: V rašeliništích a mokřadech mohou rostou specifické druhy hub, které preferují vlhké prostředí.
 7. Křoviny a porosty: V hustých křovinách a porostech mohou houby rostou i v nižších polohách.
 8. Polní plochy: Některé druhy hub se mohou vyskytovat i na polních plochách.

Nejlepší období pro sběr hub je podzim, kdy jsou vlhkost a teploty optimální pro jejich růst. Při sběru je však důležité mít znalosti o jednotlivých druzích hub, neboť některé jsou jedovaté. Doporučuje se seznámit se s mykologií a nechat si svoje nálezy ověřit od zkušených sběračů nebo mykologů.

Ve kterých lesích rostou houby

Houby mohou růst v různých typech lesů po celém světě. V České republice se houby často vyskytují v listnatých i jehličnatých lesích. Zde jsou některé druhy lesů, kde můžete očekávat růst hub:

 1. Smíšené lesy: Toto jsou lesy, kde se střídají stromy listnatých i jehličnatých druhů. Díky různým druhům stromů a mikroklimatu mohou být skvělým místem pro růst různých druhů hub.
 2. Listnaté lesy: Lesy složené hlavně z listnatých stromů, jako jsou buky, dubu nebo habry, mohou být bohatým zdrojem různých druhů hub.
 3. Jehličnaté lesy: V lesích s převahou jehličnatých stromů, jako jsou smrky nebo borovice, mohou růst specifické druhy hub adaptované na tuto půdu.
 4. Rašeliniště a mokřady: V rašeliništích a mokřadech, které mají specifické vlhké podmínky, lze najít některé druhy hub, které nejsou běžné v jiných typech lesů.
 5. Horské lesy: Lesy v horských oblastech mohou obsahovat specifické druhy hub, které se přizpůsobily extrémním podmínkám ve vyšších nadmořských výškách.
 6. Listnaté lesy u vodních toků: V blízkosti řek, jezer a potoků mohou být listnaté lesy skvělým místem pro růst hub díky vyšší vlhkosti.
 7. Vřesoviště: Vřesoviště a luční lesy mohou poskytovat úrodné místo pro růst některých druhů hub.

Je důležité si uvědomit, že různé druhy hub mají různé preference co se týče typu lesa, půdy a podmínek. Před sběrem je proto vhodné získat základní znalosti o tom, které druhy hub se v daném typu lesa mohou vyskytovat.

Jak hledat a sbírat houby

Sběr hub je skvělou aktivitou, ale vyžaduje důkladné znalosti a respekt k přírodě. Následující tipy vám pomohou začít s hledáním a sběrem hub:

 1. Získání znalostí: Před tím, než začnete sbírat houby, naučte se rozlišovat jedlé houby od jedovatých. Může to být složité, proto je vhodné se obrátit na zkušené mykology, kteří vám mohou pomoci naučit se rozpoznávat druhy.
 2. Správná vybavenost: Mějte vhodné vybavení, jako jsou košíky nebo papírové tašky pro sběr, nůžky na houby, rukavice, aby se zabránilo kontaminaci, a klíčenku, abyste mohli sbírat houby bez poškození.
 3. Výběr vhodných míst: Houby můžete hledat v lesích, lukách, horách, březích řek a jezer. Místa s vlhkostí a dostatkem stinných míst jsou často ideální pro růst hub.
 4. Správné podmínky: Houby rostou během vlhkého období, zejména na podzim. Deštivé a vlhké dny jsou ideální pro sběr.
 5. Rozlišování: Učte se rozlišovat znaky, které pomáhají určit druhy hub, jako jsou tvar, barva, zápach, tvar klobouku, povrch, barva a další.
 6. Zodpovědný sběr: Sbírejte jen ty houby, které rozeznáváte s jistotou a které jsou známé jako jedlé a nejedovaté. Nejlepší je nechat si svoje nálezy ověřit od zkušených mykologů.
 7. Respektujte přírodu: Sbírejte houby s ohledem na přírodu. Nepoškozujte rostliny ani okolní prostředí. Nechte některé houby růst do dalšího roku, aby se mohly rozmnožit.
 8. Zpracování: Po sběru houby očistěte od nečistot a vytáhněte trávy nebo listí. Některé druhy mohou být nejlepší nejdříve uvařit nebo usušit.
 9. Konzultace s odborníky: Pokud nejste si jisti ohledně určení druhu houby, nejezte ji. Raději konzultujte své nálezy s odborníky na mykologii.

Sběr hub je dovednost, která se získává postupně. Doporučuje se začít s jednoduššími druhy a postupně rozšiřovat své znalosti.

Napsat komentář