Rilmenidin příbalový leták

Rilmenidin

Rilmenidin je léčivo patřící do skupiny antihypertenziv (léků snižujících krevní tlak). Jeho účinná látka rilmenidin hydrochlorid působí na centrální adrenergní receptory, což vede k útlumu sympatického nervového systému a snížení krevního tlaku.

Rilmenidin se často používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Pomáhá snižovat krevní tlak a udržovat ho na normálních hodnotách. Přesné dávkování a režim užívání rilmenidinu stanoví lékař na základě individuálního stavu pacienta.

Je důležité užívat rilmenidin podle pokynů lékaře a dodržovat přesnou dávku. Před užíváním léku je vhodné konzultovat se svým lékařem, zejména pokud máte nějaké zdravotní potíže nebo užíváte jiná léčiva, abyste se vyhnuli možným interakcím a nežádoucím účinkům.

Příbalový leták

Co je přípravek Rilmenidin Teva a k čemu se používá

Farmakoterapeutická skupina: antihypertenziva (působící na centrální nervový systém), ATC kód: C02AC06. Přípravek Rilmenidin Teva se používá k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rilmenidin Teva užívat

Neužívejte přípravek Rilmenidin Teva, jestliže:

  • jste alergický(á) na rilmenidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě
  • máte závažnou depresi.
  • trpíte závažnou ledvinnou nedostatečností.

Aktuální příbalový leták Rilmenidin Teva

Napsat komentář