Isicom příbalový leták

Isicom

Isicom je kombinovaný lék obsahující dvě účinné látky: karbidopu a levodopu. Je používán při léčbě Parkinsonovy nemoci, která je neurologickým onemocněním způsobujícím poruchy pohybu, svalovou rigiditu a třes. Karbidopa a levodopa společně působí na zvýšení hladiny dopaminu v mozku, což pomáhá zmírnit příznaky Parkinsonovy nemoci.

Karbidopa má funkci zabránit předčasnému rozkladu levodopy před dosažením mozku, což umožňuje větší množství levodopy proniknout do mozku a být tam přeměněno na dopamin. Levodopa je předchůdcem dopaminu, který je nedostatečný u pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Dávkování a přesné instrukce pro užívání léku Isicom by měly být stanoveny lékařem na základě individuálních potřeb pacienta a lékařského předpisu. Je důležité dodržovat pokyny lékaře ohledně dávkování a časování užívání léku.

Isicom může mít některé vedlejší účinky, jako jsou nevolnost, zvracení, ospalost, závratě, poruchy spánku nebo změny chování. Je důležité informovat lékaře o všech případných vedlejších účincích nebo potížích, které se vyskytnou během užívání léku.

Doporučuje se vždy poradit s lékařem nebo lékárníkem, abyste získali přesné informace o léku Isicom a jeho použití vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu.

Příbalový leták

Co je isicom a k čemu se používá

Přípravek isicom patří do skupiny přípravků k léčbě Parkinsonovy choroby (antiparkinsonika). Tablety přípravku isicom obsahují dvě léčivé látky, levodopu a karbidopu.

Parkinsonova choroba je chronické onemocnění nervového systému charakterizované pomalými a trhavými pohyby, svalovou ztuhlostí a klidovým třesem. Pokud není léčena, může Parkinsonova choroba způsobit obtíže při vykonávání běžných denních aktivit.

Má se za to, že příznaky Parkinsonovy choroby jsou způsobeny nedostatkem dopaminu, což je přirozeně se vyskytující látka vytvářená určitými mozkovými buňkami. Dopamin hraje v určitých oblastech mozku, které řídí pohyby svalů, roli při přenosu informací. Pohybové obtíže se objeví tehdy, když se vytváří příliš málo dopaminu.

Levodopa působí tak, že doplňuje dopamin v mozku, zatímco karbidopa zajišťuje, že se dostatek levodopy dostane do mozku, kde je potřeba. U mnoha pacientů se takto příznaky Parkinsonovy choroby potlačí.

Přípravek isicom se používá k léčbě příznaků Parkinsonovy nemoci.

Aktuální příbalový leták Isicom

Napsat komentář