Jak napsat žádost – vzor

Zde je vzor žádosti, který můžete použít jako vodítko při psaní své vlastní žádosti. Můžete si celý text níže zkopírovat do Wordu a pokračovat v psaní své vlastní žádosti.

— začátek vzoru žádosti —

[Datum]

[Vaše jméno] [Vaše adresa] [Váš telefonní kontakt] [Váš e-mail]

[Jméno příjemce] [Pozice příjemce] [Název organizace] [Adresa organizace]

Vážený/á [Jméno příjemce],

S touto žádostí bych rád/a požádal/a o [uveďte zde, co přesně žádáte]. Jsem si vědom/a, že [popište důvod své žádosti a vysvětlete, proč je pro vás důležitá]. Rád/a bych využil/a tuto příležitost k předložení podrobností a důvodů mé žádosti:

  1. [Uveďte hlavní body vaší žádosti a vysvětlete je podrobně.]
  2. [Pokračujte s dalšími důležitými body nebo argumenty, které podporují vaši žádost.]
  3. [Případně přidejte další body, které považujete za relevantní a důležité.]

Věřím, že mé záměry jsou v souladu s cíli a hodnotami organizace a že tato žádost přinese pozitivní výsledky pro obě strany. Rád/a bych se setkal/a s vámi osobně, abych detailněji prodiskutoval/a svou žádost a poskytl/a další informace, které by mohly být potřebné k posouzení mé žádosti.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, rád/a vám poskytnu požadované údaje. Děkuji za váš čas a zvážení mé žádosti.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

— konec vzoru žádosti —

Tento vzor můžete upravit a přizpůsobit svým konkrétním potřebám a situaci, ve které píšete žádost. Nezapomeňte se také řídit případnými specifickými pokyny nebo požadavky organizace, kterému adresujete svou žádost.

Napsat komentář