Methionin příbalový leták

Methionin

11C-methionin je radioaktivní izotop methioninu, který obsahuje izotop uhlíku 11C. Jedná se o radiofarmaceutickou látku, která se používá při pozitronové emisní tomografii (PET) pro obrazování a diagnostiku různých patologických stavů, zejména v oblasti onkologie.

Při PET skenování se pacientovi podává 11C-methionin intravenózně. Radioaktivní izotop v molekule methioninu umožňuje sledovat jeho distribuci a metabolismus v těle pomocí detekce emise pozitronů. To umožňuje zobrazit metabolicky aktivní oblasti v těle, například nádorové buňky, které mají zvýšenou schopnost přijímat a metabolizovat methionin.

11C-methionin se často využívá při hodnocení růstového potenciálu nádorů a při diferenciální diagnostice mezi maligními a benigními lézemi. Je také užitečný při monitorování účinnosti léčby nádorů a pro sledování jejich recidivy.

Je důležité poznamenat, že použití 11C-methioninu a jeho dostupnost závisí na specifických lokalitách a zařízeních pro PET skenování, a je třeba se poradit se specializovaným lékařem, pokud máte zájem o tuto diagnostickou metodu.

Příbalový leták

Co je přípravek Methionin (11C) methyl UJV a k čemu se používá

Tento přípravek je radiofarmakum (léčivý přípravek obsahující radioaktivní nuklid) určené pouze k diagnostickému použití.

Methionin (11C) methyl UJV je používaný k vyšetření pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) a podává se před tímto vyšetřením.

Radioaktivní látka 11C-methionin (určena k zobrazování rakovinného bujení) se detekuje pomocí PET, výsledkem vyšetření je snímek.

Pozitronová emisní tomografie je zobrazovací metoda využívaná v nukleární medicíně, která vytváří snímky živých organismů v řezech. Za účelem získání kvantitativních a přesných snímků specifických metabolických procesů v těle se používá minimální množství radiofarmaka.

Vyšetření se vykonává s cílem pomoci při rozhodování o způsobu léčby onemocnění, kterým trpíte, nebo určení onemocnění, na nějž je u vás podezření.

Použití přípravku Methionin (11C) methyl UJV je spojeno s vystavením malému množství radioaktivního záření. Váš ošetřující lékař a lékař nukleární medicíny usoudili, že očekávaný přínos tohoto vyšetření pomocí radiofarmaka pro vás převýší možná rizika plynoucí z ozáření.

Aktuální příbalový leták Methionin

Napsat komentář