Pradaxa příbalový leták

Pradaxa

Pradaxa je obchodní název léčivé látky dabigatran etexilát. Jedná se o lék ze skupiny antikoagulancií, který se používá k prevenci krevních sraženin u pacientů s nearytmickou fibrilací síní, kteří mají zvýšené riziko vzniku cévní mozkové příhody nebo systémové embolie, nebo u pacientů s hlubokou žilní trombózou a plicní embolií.

Dabigatran, který je hlavní složkou Pradaxy, působí jako přímý inhibitor faktoru IIa, který je důležitý pro srážení krve. Tímto způsobem snižuje riziko vzniku krevních sraženin a jejich potenciálních komplikací.

Přesné dávkování a užívání Pradaxy by měl stanovit lékař na základě individuálního případu a zdravotního stavu pacienta. Je důležité dodržovat pokyny lékaře a příbalový leták, který je součástí léku.

Příbalový leták

Co je přípravek Pradaxa a k čemu se používá

Primární prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu.

Léčba VTE a prevence recidivujících VTE u pediatrických pacientů od narození do 18 let věku.

Dávky příslušných lékových forem vhodné pro jednotlivé věkové kategorie jsou uvedeny v aktuálním příbalovém letáku v bodě 4.2.

Aktuální příbalový leták Pradaxa

Napsat komentář