Arufil příbalový leták

Arufil

Arufil obsahuje účinnou látku povidon K30, která je polymerní látkou s vysokou molekulovou hmotností. Povidon K30 se často používá v farmaceutickém průmyslu jako excipient, což znamená, že slouží jako pomocná látka v přípravě léčivých přípravků.

Povidon K30 má schopnost vytvářet viskózní roztoky a gelové struktury, což se využívá při výrobě tablet, kapslí, očních kapek a jiných lékových forem. Povidon K30 může pomáhat zlepšovat stabilitu a rozpustnost léčivých látek, usnadňovat jejich absorpci a umožňovat homogenní směsi léčivých přípravků.

Je důležité si uvědomit, že Arufil je pravděpodobně název konkrétního léčivého přípravku, který obsahuje povidon K30. Přesné indikace, dávkování a použití Arufilu by měly být uvedeny na příbalovém letáku nebo byste se měli poradit s lékařem nebo farmaceutem pro konkrétní informace o tomto přípravku.

Příbalový leták

Přípravek se používá k léčbě příznaků syndromu suchého oka (suchý zánět spojivek), který je způsoben poruchou omývání citlivého povrchu oka slzami. Nejčastějšími příznaky syndromu suchého oka jsou pálení, pocit cizího tělíska nebo písku, tlak, únava očí, pocit přilnutí víček k oku, světloplachost, bolest při vkapávání očních kapek, špatná snášenlivost pobytu ve větru, v zakouřené místnosti, v klimatizovaném prostředí, zhoršení vidění k večeru, kolísání vidění během dne a paradoxně i zvýšené slzení.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti všech věkových kategorií.

Léčivá látka přípravku – povidon K30 – je ve vodě rozpustná směs stejnorodých polymerů, které svou vhodnou vazkostí napomáhají nahrazovat úbytek přirozeného ochranného filmu na povrchu rohovky u osob postižených “suchostí očí”, tj. stavem, ke kterému dochází při poklesu produkce slz.

Aktuální příbalový leták Arufil

Arufil 20 mg/ml oční kapky, roztok (povidonum K30): https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/19583

Napsat komentář