Betaloc příbalový leták

Betaloc

Betaloc je obchodní název pro léčivou látku metoprolol. Jedná se o selektivní beta-blokátor, který se používá k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečních onemocnění a některých dalších stavů souvisejících se srdcem.

Betaloc působí tím, že blokuje účinky adrenalinu a noradrenalinu na beta-adrenergní receptory v srdci, což snižuje srdeční frekvenci a sílu stahů srdce. Tím pomáhá snižovat krevní tlak a zlepšuje funkci srdce.

Dávkování a délka léčby Betalocem se řídí podle předpisu lékaře a individuálních potřeb pacienta. Je důležité dodržovat přesné pokyny ohledně dávkování a užívání léku. Před zahájením léčby Betalocem je důležité informovat lékaře o všech dalších užívaných léčivech, případných alergiích a zdravotních problémech, abychom minimalizovali riziko nežádoucích účinků a interakcí s jinými léky.

Léčba Betalocem by měla být pod dohledem lékaře, který vám poskytne nejaktuálnější informace a stanoví nejvhodnější dávkování a režim léčby vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu.

Příbalový leták

Co je přípravek Betaloc ZOK a k čemu se používá

Přípravek Betaloc ZOK obsahuje léčivou látku metoprolol sukcinát. Metoprolol patří do skupiny léčiv nazývané selektivní betablokátory (cíleně blokuje určitá vazebná místa). Léčba metoprololem snižuje účinek stresových hormonů na tzv. beta1-receptory (beta1 vazebná místa na buňkách), které se nacházejí v srdci, cévách, ledvinách a mozku. Řízené uvolňování metoprololu z potahovaných tablet umožňuje dosáhnout stejnoměrného účinku po 24 hodin při užívání jednou denně.

Přípravek Betaloc ZOK se používá k:

  • léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a ke snížení rizika komplikací spojených s hypertenzí, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a předčasná náhlá smrt.
  • dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu (k předcházení dalším infarktům).
  • dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolest pod hrudní kostí, často vystřelující do levé ruky, vznikající v důsledku poruch prokrvení srdečního svalu, kterou vyvolává u postižených osob zvýšená námaha nebo stres).
  • k léčbě stabilizované chronické symptomatické srdeční nedostatečnosti mírného až těžkého stupně spolu s léky užívanými k léčbě srdeční nedostatečnosti (tzv. ACE-inhibitory, močopudnými léky, a popř. digoxinem). Tato léčba prodlužuje dobu přežívání, snižuje počet opětovných hospitalizací a zlepšuje funkci levé komory srdeční a kvalitu života pacienta.
  • léčbě poruch srdečního rytmu (arytmií) u pacientů s poruchou srdce (především zrychlená činnost síní).
  • léčbě poruch srdečního rytmu u pacientů bez poruchy srdce (funkční srdeční poruchy projevující se nepravidelnou srdeční akcí a bušením srdce).
  • předcházení záchvatům migrény.

Pediatrická populace

Děti a dospívající ve věku od 6 do 18 let k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Aktuální příbalový leták Betaloc

Betaloc ZOK 25, 50, 100, 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním (metoprololi succinas): https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/19357

Napsat komentář