Carzap příbalový leták

Carzap

Přípravek Carzap obsahuje candesartan cilexetil, což je léčivá látka patřící do skupiny léků nazývaných antagonisty receptorů angiotenzinu II. Je používán především k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a srdečního selhání. Candesartan cilexetil působí tím, že blokuje účinky angiotenzinu II, což způsobuje rozšíření krevních cév a snížení krevního tlaku.

Je důležité, abyste užíval Carzap podle pokynů svého lékaře a dodržoval předepsanou dávku. Před zahájením léčby je vždy důležité konzultovat s lékařem a informovat ho o všech případných dalších léčivých přípravcích nebo zdravotních stavech, které by mohly ovlivnit účinnost nebo bezpečnost léčby Carzapem.

Příbalový leták

Co je přípravek CARZAP a k čemu se používá

Název Vašeho léku je CARZAP. Léčivou látkou je kandesartan-cilexetil . Tato látka patří do skupiny léků zvaných antagonisté receptorů angiotenzinu II. Účinkuje tak, že uvolňuje a rozšiřuje cévy, a napomáhá tím snižovat Váš krevní tlak. Vašemu srdci také pomáhá snadněji rozvádět krev do celého těla.

Přípravek CARZAP je užíván:

  • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů, dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let,
  • k léčbě dospělých pacientů se srdečním selháním se sníženou funkcí srdečního svalu, kdy nelze použít inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), nebo jako přídatná léčba k inhibitorům ACE, pokud příznaky přetrvávají navzdory léčbě, a nelze použít antagonisty mineralokortikoidních receptorů (MRA). (inhibitory ACE a MRA jsou léky používané k léčbě srdečního selhání).

Aktuální příbalový leták Carzap

Napsat komentář