Citalec příbalový leták

Citalec

Citalec obsahuje léčivou látku citalopram patřící do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Je používán především k léčbě deprese a úzkostných poruch. Citalopram působí tím, že zvyšuje dostupnost serotoninu v mozku, což pomáhá zlepšovat náladu a snižovat příznaky deprese.

Při používání citalopramu je důležité dodržovat předepsané dávkování a pokyny od lékaře. Obvykle se léčba zahajuje nižší dávkou, která se postupně zvyšuje podle individuálních potřeb a reakce pacienta. Trvání léčby závisí na závažnosti příznaků a na individuální odpovědi pacienta na léčbu.

Je důležité si uvědomit, že citalopram může mít některé nežádoucí účinky, jako je ospalost, nevolnost, sucho v ústech, změny chuti k jídlu, problémy se spánkem a sexuální dysfunkce. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky nebo máte obavy, je vhodné se poradit se svým lékařem.

Před zahájením léčby citalopramem je důležité poskytnout svému lékaři podrobnou anamnézu a informovat ho o případných stávajících zdravotních problémech, užívaných léčivech a alergiích. Lékař vám poskytne přesnější informace o tomto léku a zodpoví vaše specifické otázky týkající se užívání citalopramu.

Příbalový leták

Co je přípravek Citalec a k čemu se používá

Přípravek Citalec je antidepresivum patřící do skupiny tzv. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Citalopram, léčivá látka přípravku Citalec, působí na centrální nervový systém. Přípravek Citalec neovlivňuje pohyblivost, nenarušuje intelektové funkce a nepůsobí tlumivě.

Přípravek Citalec je určen k léčbě deprese, je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost a bolest jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby přípravek Citalec působí preventivně a chrání před návratem nemoci.

Přípravek Citalec je také vhodný k léčbě panické a obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost.

Přípravek Citalec je určen pro dospělé pacienty.

Aktuální příbalový leták Citalec

Napsat komentář