Eliquis příbalový leták

Eliquis

Eliquis je obchodní název pro léčivou látku apixaban. Jedná se o antikoagulační lék, který se používá k prevenci a léčbě krevních sraženin.

Eliquis patří do skupiny léků nazývaných inhibitory faktoru Xa, které brání tvorbě krevních sraženin tím, že inhibují aktivitu enzymu faktoru Xa, který je klíčovým faktorem ve srážení krve.

Eliquis se často předepisuje pacientům s fibrilací síní (porucha srdečního rytmu), kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku sráženin a mozkové mrtvice. Také se používá k prevenci krevních sraženin po ortopedických operacích, jako jsou náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu.

Dávkování a délka léčby Eliquisem se řídí podle pokynů lékaře a specifických potřeb pacienta. Je důležité užívat lék přesně podle doporučení lékaře a pravidelně sledovat hladinu koagulace krve, aby se zajistila správná a účinná léčba.

Před zahájením léčby Eliquisem je důležité informovat lékaře o všech dalších užívaných léčivech, případných alergiích a zdravotních problémech, abychom minimalizovali riziko nežádoucích účinků a interakcí s jinými léky. Užívání Eliquisu by mělo být vždy pod dohledem lékaře.

Příbalový leták

Co je Eliquis a k čemu se používá

Prevence žilních tromboembolických příhod (venous thromboembolic events – VTE) u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF) a s jedním nebo více rizikovými faktory jako jsou předchozí cévní mozková příhoda nebo tranzitorní ischemická ataka (TIA); věk ³ 75 let; hypertenze; diabetes mellitus; symptomatické srdeční selhání (třída NYHA ³ II).

Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE), a prevence rekurentní DVT a PE u dospělých (pro hemodynamicky nestabilní pacienty s PE).

Aktuální příbalový leták Eliquis

Napsat komentář