Godasal příbalový leták

Godasal

Godasal patří do skupiny léčiv zvaných antitrombotika a obsahuje kyselinu acetylsalicylovou a glycin.

Kyselina acetylsalicylová je často zkráceně označována jako “ASA”. Tato zkratka pochází z anglického názvu “acetylsalicylic acid”. ASA je hlavní složkou mnoha léků, včetně Aspirinu, a je široce používána pro své analgetické (proti bolesti), antipyretické (proti horečce) a protizánětlivé vlastnosti.

Glycin je jednou z 20 základních aminokyselin, které tvoří proteiny v tělech všech živých organismů. Má jednoduchou strukturu, což je důvod, proč je považován za nejjednodušší aminokyselinu. Zkratka glycinu je “Gly” v třípísmenném kódu a “G” v jednopísmenném kódu.

Glycin má několik důležitých funkcí v těle. Je klíčový pro tvorbu bílkovin a dalších biologických molekul. Je také inhibiční neurotransmiter v centrálním nervovém systému, zejména v míše, kde může modulovat motorické a smyslové funkce tím, že reguluje excitabilitu neuronů.

Příbalový leták

Co je Godasal a k čemu se používá

Godasal patří do skupiny léčiv zvaných antitrombotika a obsahuje léčivé látky kyselinu acetylsalicylovou a glycin. Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkách brání tvorbě krevních sraženin, chrání před ucpáním tepen, které může být příčinou mnoha závažných onemocnění, například srdce, mozku a jiných orgánů.

Godasal se proto používá

  • při akutním srdečním infarktu a nestabilní angině pectoris (bolestech na hrudi způsobených poruchou průtoku krve srdečními věnčitými tepnami),
  • k dlouhodobé léčbě nemocných s prokázaným onemocněním tepenného řečiště (stabilní angina pectoris, stavy po proběhlém infarktu myokardu, stavy po cévní mozkové příhodě a/nebo po transitorní ischemické atace),
  • pro snížení rizika vzniku tepenných onemocnění u doposud zdravých osob, u kterých je přítomno více rizikových faktorů těchto onemocnění (cukrovka/diabetes mellitus, vysoký krevní tlak/hypertenze, vysoké hladiny tuků/cholesterolu v krvi, kouření, nadváha, vyšší věk),
  • samostatně nebo v kombinaci s jinými léky po cévních operacích nebo po jiných výkonech na cévním řečišti (angioplastika, zavedení tzv. stentů a podobně).

Godasal užívají pouze dospělí od 18 let.

Aktuální příbalový leták Godasal

Napsat komentář