Imuran příbalový leták

Imuran

Imuran je obchodní název pro léčivou látku azathioprin. Jedná se o imunosupresivum, což znamená, že potlačuje funkci imunitního systému. Imuran se používá k léčbě různých autoimunitních onemocnění, jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, revmatoidní artritida a systémový lupus erythematodes.

Mechanismus účinku Imuranu spočívá v tom, že potlačuje aktivitu imunitního systému a snižuje tvorbu imunitních buněk. Tím se snižuje zánět a autoimunitní reakce v těle. Imuran se často používá jako součást komplexní léčby těchto onemocnění, a to buď samostatně nebo ve spojení s jinými léky.

Je důležité užívat Imuran pouze na lékařský předpis a pod dohledem lékaře. Lékař bude sledovat vaši reakci na léčbu a případné vedlejší účinky. Je také důležité informovat lékaře o všech dalších léčivech, které užíváte, protože Imuran může interagovat s jinými léky.

Imuran může mít různé vedlejší účinky, včetně snížení počtu krvinek, zvýšeného rizika infekcí, zažívacích potíží, kožních reakcí a dalších. Je důležité se poradit s lékařem ohledně možných rizik a výhod užívání Imuranu vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu.

Příbalový leták

Co je přípravek IMURAN a k čemu se používá

Přípravek IMURAN obsahuje léčivou látku azathioprin. Patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají imunosupresiva. To znamená, že potlačují sílu Vašeho imunitního systému.

Přípravek IMURAN může být podáván, aby pomohl Vašemu tělu přijmout transplantované orgány, například ledviny, srdce nebo játra, nebo k léčbě některých onemocnění, kdy Váš imunitní systém působí proti Vašemu vlastnímu tělu (autoimunitní onemocnění).

Autoimunitní onemocnění mohou zahrnovat:

  • závažnou revmatoidní artritidu (onemocnění, kdy imunitní systém ohrožuje buňky kloubů, přičemž dochází k otokům, bolesti, ztuhlosti kloubů),
  • systémový lupus erythematodes (onemocnění, kdy vlastní imunitní systém ohrožuje orgány a tkáně, včetně kůže, kloubů, ledvin, mozku a další orgánů, což je příčinou silné únavy, horečky, ztuhlosti a bolesti kloubů),
  • dermatomyozitidu a polymyozitidu (skupina onemocnění, které jsou příčinou zánětu svalů, svalové slabosti a vyrážky na kůži),
  • autoimunitní chronickou aktivní hepatitidu (onemocnění, kdy imunitní systém ohrožuje jaterní buňky, přičemž dochází k zánětu jater, slabosti, bolesti svalů, zežloutnutí kůže a horečce),
  • pemphigus vulgaris (onemocnění, při němž imunitní systém ohrožuje kožní buňky, přičemž se tvoří puchýře na pokožce, ústech, nose, hrdle a genitáliích),
  • polyarteritis nodosa (vzácné onemocnění, které způsobuje zánět cév),
  • autoimunitní hemolytickou anemii (závažné onemocnění krve, při němž tělo ničí červené krvinky rychleji, než je stačí vytvářet, příznaky jsou slabost a dušnost),
  • chronickou refrakterní idiopatickou trombocytopenickou purpuru (nízký počet krevních destiček, který může způsobit snadné nebo nadměrné krvácení a tvorbu modřin).

Imuran se také může používat k léčbě zánětlivého onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerativní kolitida).

Lékař vybral tento léčivý přípravek s ohledem na Váš zdravotní stav.

Imuran se může používat samostatně, ale častěji se používá v kombinaci s jinými léčivými přípravky.

Aktuální příbalový leták Imuran

Imuran 25, 50 mg potahované tablety (azathioprinum): https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/23122

Napsat komentář