Jak opravit pojezd u sekačky

Oprava pojezdu u sekačky závisí na typu sekačky a konkrétním problému. Zde jsou některé běžné problémy s pojezdem a způsoby, jak je řešit. Obvykle nastane problém s pojezdem také kvůli nedostatečné údržbě sekačky.

 • Prověřte pojezd: Ujistěte se, že pojezd sekačky je zapnutý, pokud má vaše sekačka nastavitelný pojezd. U některých modelů se pojezd aktivuje pákou nebo spínačem.
 • Zkontrolujte řemen: Většina sekaček s pojezdem má jeho pohon zajištěný pomocí řemenů. Zkontrolujte, zda jsou řemeny v dobrém stavu a správně napnuté. Pokud je řemen opotřebovaný, povolený nebo poškozený, budete ho muset vyměnit.
 • Vyčistěte kola a převodovku: Během provozu sekačky se může na kolech a převodovce nahromadit tráva a nečistoty, což může způsobit problémy s pojezdem. Vyčistěte kola a převodovku a odstraňte veškeré nečistoty.
 • Zkontrolujte lanka: U sekaček s pojezdem mohou být lanka, které ovládají pojezd. Zkontrolujte, zda nejsou lanka poškozená, povolená nebo nějak přerušená. Pokud je lanko poškozené, budete ho muset vyměnit.
 • Zkontrolujte spojku: Některé sekačky mají spojku, která zajišťuje pohon pojezdu. Zkontrolujte, zda je spojka v dobrém stavu a správně nastavená. Pokud je spojka opotřebovaná nebo poškozená, budete ji muset vyměnit.
 • Zkontrolujte motor: Pokud máte sekačku s motorovým pojezdem, zkontrolujte, zda motor pracuje správně. Pokud motor nefunguje správně, může to ovlivnit pojezd sekačky.

Při opravě elektrické sekačky na trávu se ujistěte, že je sekačka vypnutá a odpojená od zdroje energie. Při manipulaci se zařízením buďte opatrní a používejte vhodné nástroje a ochranné pomůcky. Pokud si nejste jisti, jak provést opravu pojezdu, neváhejte kontaktovat odborníka nebo autorizovaný servis. Pokud je sekačka v záruce, můžete problém s pojezdem řešit v rámci reklamace.

Výhody sekačky s pojezdem

Sekačka s pojezdem, také známá jako samohybná sekačka, nabízí několik výhod oproti běžné sekačce, kterou musíte tlačit ručně. Tady jsou některé z hlavních výhod sekačky s pojezdem.

 • Snížená fyzická námaha: Největší výhodou sekačky s pojezdem je, že vám ušetří námahu a úsilí při sečení trávníku. Nemusíte se obtěžovat tlačením těžké sekačky po celé zahradě, protože sekačka s pojezdem se pohybuje samostatně vpřed. Stačí ji jen vést a navést směr.
 • Rychlejší sečení: Díky pohonu sekačky s pojezdem můžete dosáhnout rychlejšího sečení trávníku ve srovnání s ruční sekačkou. Pohon zajišťuje konstantní pohyb sekačky, což vám umožní efektivněji pokrýt větší plochu trávníku.
 • Snadnější sečení svahů: Sekačka s pojezdem je ideální pro sečení svahů nebo nerovných terénů. Díky pohonu sekačky může plynule stoupat nebo klesat po svahu bez větší námahy nebo strachu, že by se sekačka zablokovala.
 • Přizpůsobení rychlosti: Většina sekaček s pojezdem umožňuje nastavení rychlosti pohybu, takže si můžete zvolit vhodnou rychlost podle vašeho tempa a podmínek na trávníku.
 • Méně namáhavé pro starší osoby nebo ty s omezenou fyzickou kondicí: Sekačka s pojezdem je ideální volbou pro starší osoby nebo ty, kteří mají omezenou fyzickou kondici. Umožňuje jim sečení trávníku s menším úsilím a bez nadměrného namáhání.

Při výběru sekačky s pojezdem je důležité zvážit velikost a typ vašeho trávníku, aby byla sekačka vhodná pro dané podmínky. Je také důležité dbát na správnou údržbu sekačky, včetně pravidelného čištění, mazání a servisu, aby byla vždy v dobrém stavu a efektivní při sečení trávníku.

Napsat komentář