Lozap příbalový leták

Lozap

Lozap je lék obsahující účinnou látku losartan, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptorů angiotenzinu II. Losartan se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a také k prevenci komplikací spojených s hypertenzí, jako je srdeční onemocnění a cévní mozkové příhody. Losap snižuje krevní tlak tím, že blokuje účinky angiotenzinu II, což je látka, která způsobuje zúžení cév a zvyšuje krevní tlak.

Je důležité užívat Losap přesně podle pokynů lékaře a dodržovat předepsanou dávku. Vedlejší účinky Losapu mohou zahrnovat bolesti hlavy, závratě, únava, otoky nebo změny v hladině draslíku nebo sodíku v krvi. Před užitím Losapu se vždy poraďte se svým lékařem a přečtěte si příbalový leták.

Příbalový leták

Co je přípravek Lozap a k čemu se používá

Přípravek Lozap obsahuje léčivou látku losartan. Losartan patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotensinu II. Angiotensin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což způsobuje jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotensinu II na tyto receptory, což způsobuje uvolnění cév s následným snížením krevního tlaku. Losartan u pacientů s vysokým krevním tlakem a s cukrovkou typu 2 zpomaluje zhoršování funkcí ledvin.

Přípravek Lozap se používá:

  • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6 až 18 let;
  • k ochraně ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s laboratorně prokázaným narušením funkcí ledvin a proteinurií ≥ 0,5 g za den (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství bílkovin);
  • k léčení pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy lékař nepovažuje léčbu specifickými léky nazývanými inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léky používané ke snížení vysokého krevního tlaku) za vhodnou. Pokud bylo srdeční selhávání stabilizováno pomocí ACE inhibitoru, neměl(a) byste být na losartan převeden(a);
  • bylo prokázáno, že přípravek Lozap u pacientů s vysokým krevním tlakem a zesílením levé komory snižuje riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“).

Aktuální příbalový leták Lozap

Napsat komentář