NiQuitin pastilky příbalový leták

NiQuitin pastilky

NiQuitin pastilky jsou lékovým přípravkem, který se používá k léčbě závislosti na nikotinu a ke snížení abstinenčních příznaků při odvykání kouření. Tyto pastilky obsahují nikotin, který se uvolňuje při rozpouštění pastilky v ústech a pomáhá snižovat touhu po cigaretě.

Zde je obecný postup použití NiQuitin pastilek

  1. Výběr správné síly pastilek: NiQuitin nabízí pastilky v různých silách, které odpovídají vaší úrovni závislosti na nikotinu. Vyberte si pastilky se správnou silou podle doporučení lékaře nebo farmaceuta.
  2. Rozpouštění pastilky v ústech: Vložte jednu pastilku do úst a nechte ji pomalu rozpustit. Nepohlcujte ani nerozhryzávejte pastilku. Během rozpouštění můžete pociťovat chuť po nikotinu.
  3. Doba použití: Používejte pastilky podle potřeby, obvykle 8 až 12 pastilek denně. Dodržujte pokyny na obalu a konzultujte s lékařem nebo farmaceutem ohledně optimálního počtu pastilek a délky užívání.
  4. Postupné snižování: S postupem léčby byste měli postupně snižovat počet pastilek denně, abyste se postupně odvykli nikotinu. Dodržujte doporučené postupné snižování a konzultujte ho s lékařem nebo farmaceutem.

Je důležité si uvědomit, že NiQuitin pastilky jsou léčivý přípravek a je vhodné se poradit s lékařem nebo farmaceutem před zahájením léčby, zejména pokud máte zdravotní problémy nebo užíváte další léky.

Příbalový leták

Co je přípravek NiQuitin a k čemu se používá

Přípravek NiQuitin se používá k tomu, aby pomohl lidem přestat kouřit. Tento typ léčby se nazývá nikotinová substituční terapie (náhradní léčba nikotinem, anglická zkratka je NRT). Přípravek NiQuitin je určen k léčbě dospělých a dospívajících (12-17 let, po poradě s lékařem).

NiQuitin je určen kuřákům, kteří vykouří maximálně 20 cigaret za den. Cílem léčby je trvalé ukončení užívání tabáku. NiQuitin lze také použít k postupnému ukončení kouření u kuřáků, kteří nejsou ochotni nebo schopni přestat kouřit náhle. NiQuitin má být přednostně používán jako součást podpůrného behaviorálního programu na odvykání kouření. Další informace najdete v bodě 3 aktuálního příbalového letáku „Jak se přípravek NiQuitin užívá“.

  • Je to právě nikotin z cigaret, který způsobuje fyzickou závislost. NiQuitin Vám pomůže přestat kouřit tím, že nahradí část nikotinu, který získáváte z cigaret. Tento nikotin zmírňuje některé nepříjemné příznaky, které kuřáci mohou pociťovat, když se snaží přestat kouřit, např. pocit nemoci nebo podrážděnost.
  • Nikotin také může snižovat touhu po cigaretě a pomáhá tak odolat nutkání kouřit.

Protože přípravek NiQuitin neobsahuje dehet ani oxid uhelnatý a další škodliviny obsažené v cigaretovém kouři, nemá taková zdravotní rizika jako tabák. Někteří lidé se obávají, že poté, co přestanou kouřit, se mohou stát závislými na pastilkách NiQuitin. To se stává velmi zřídka, a pokud k tomu dojde, je to méně škodlivé než pokračování v kouření. Zbavit se této závislosti je mnohem snazší.

Vaše šance přestat kouřit se zvýší, jestliže se zúčastníte podpůrného programu. Informace o těchto programech získáte od svého lékaře nebo lékárníka. Z kouření neplyne žádný zdravotní prospěch. Vždy je lepší přestat kouřit. Používání nikotinové substituční terapie (NRT), jako např. pastilek NiQuitin, může pomoci. Obecně jsou možné nežádoucí účinky spojené s NRT výrazně převáženy nebezpečím plynoucím z kouření.

Aktuální příbalový leták NiQuitin Mini Citrus

Napsat komentář