Olanzapin příbalový leták

Olanzapin

Olanzapin je léčivá látka patřící do skupiny atypických antipsychotik. Je komerčně dostupná pod různými obchodními názvy, včetně Zyprexa, Olansek, Zalasta a dalších.

Olanzapin se používá především k léčbě psychotických poruch, jako je schizofrenie a bipolární porucha typu I. Také může být předepisován k léčbě rezistentní deprese nebo jako součást kombinované terapie u některých pacientů.

Mechanismus účinku olanzapinu není zcela znám, ale předpokládá se, že působí na řadu neurochemických systémů v mozku, včetně dopaminu, serotoninu, noradrenalinu a acetylcholinu. To pomáhá normalizovat nerovnováhu těchto neurotransmiterů a snižuje symptomy psychóz, jako jsou halucinace, bludy a poruchy myšlení.

Dávkování olanzapinu se liší v závislosti na diagnóze, závažnosti příznaků a individuálních potřebách pacienta. Je důležité dodržovat pokyny lékaře ohledně správné dávky a užívání olanzapinu. Olanzapin je obvykle podáván perorálně ve formě tablet, ačkoli existují také injekční formy pro krátkodobou léčbu akutních příznaků.

Při užívání olanzapinu může docházet k některým vedlejším účinkům, včetně ospalosti, zvýšeného přírůstku hmotnosti, sucho v ústech, zácpy a zvýšené únavy. U některých pacientů může také zvýšit riziko vzniku metabolických problémů, jako je diabetes typu 2 a vysoký krevní tlak. Je důležité pravidelně navštěvovat lékaře a diskutovat o příznacích nebo nežádoucích účincích během léčby.

Je důležité užívat olanzapin pod dohledem lékaře a dodržovat přesně jeho pokyny. Nepřerušujte užívání olanzapinu bez konzultace s lékařem, protože náhlé vysazení může způsobit nepříjemné příznaky. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se užívání olanzapinu, obraťte se na svého lékaře nebo farmaceuta.

Příbalový leták

Co je přípravek Olanzapin a k čemu se používá

Dospělí

Olanzapin je indikován k léčbě schizofrenie.

Olanzapin je účinný při udržování klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na začátku léčby odpověděli zlepšením.

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.

Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1 v aktuálním příbalovém letáku).

Aktuální příbalový leták Olanzapin

Napsat komentář