Purinol příbalový leták

Purinol

Purinol je obchodní název léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku allopurinol. Allopurinol se používá k léčbě hyperurikémie, což je zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, a jejích projevů, jako je dna (zánětlivé onemocnění kloubů způsobené ukládáním krystalů kyseliny močové v kloubech) nebo opakované záchvaty močových kamenů.

Allopurinol působí tak, že inhibuje enzym xanthinoxidázu, který je zodpovědný za přeměnu purinů na kyselinu močovou. Tím snižuje hladinu kyseliny močové v krvi a pomáhá předcházet vzniku urátových krystalů, které způsobují zánětlivé onemocnění kloubů a močové kameny.

Dávkování a režim užívání Purinolu by měly být stanoveny a sledovány podle pokynů lékaře. Je důležité informovat lékaře o všech dalších léčivech, které užíváte, a o vašem zdravotním stavu, abyste minimalizovali riziko nežádoucích účinků a možných interakcí s jinými léky.

Purinol by měl být užíván pouze na lékařský předpis a pod dohledem lékaře. Pouze on může poskytnout správné informace o dávkování, nežádoucích účincích a případných kontraindikacích, v souladu s vaším zdravotním stavem.

Příbalový leták

Co je přípravek Purinol a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku, alopurinol, patří do skupiny léků s názvem antiuratika. Zabraňuje tvorbě kyseliny močové v organizmu, což vede ke snížení její hladiny v krvi a moči. Důsledkem zvýšené hladiny kyseliny močové mohou být záchvaty dny (primární dna), které se vyznačují bolestivými záněty kloubů.

Alopurinol působí preventivně proti těmto záchvatům, redukuje jejich počet a snižuje zároveň riziko poškození ledvin a riziko vzniku ledvinových kamenů, které bývá s tímto onemocněním spojeno. Dále se používá ke kontrole zvýšené hladiny kyseliny močové, která vzniká jako důsledek jiného onemocnění (některá nádorová nebo krevní onemocnění, postižení ledvin).

Alopurinol působí preventivně proti komplikacím, které bývají v těchto případech se zvýšenou hladinou kyseliny močové spojeny a mohou se projevit jako ledvinné kameny nebo kloubní postižení (sekundární dna).

Přípravek Purinol se rovněž užívá při léčbě a prevenci akutních poruch ledvinných funkcí v důsledku zvýšené hladiny kyseliny močové při protinádorové léčbě léky nebo ozářením. Přípravek je určen ve všech výše uvedených případech pro dospělé a dospívající od 15 let.

Děti a dospívající do 15 let mohou přípravek Purinol užívat k léčbě Lesch-Nyhanova syndromu (dědičná porucha se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi) nebo při protinádorové léčbě léky nebo ozářením.

Aktuální příbalový leták

Napsat komentář