Tamoxifen příbalový leták

Tamoxifen

Tamoxifen je léčivý přípravek používaný v léčbě některých typů hormonálně pozitivního karcinomu prsu, tj. rakoviny prsu, která je závislá na estrogenu. Je znám jako selektivní modulátor estrogenního receptoru (SERM), což znamená, že ovlivňuje estrogenní receptory v těle.

Tamoxifen se používá především u žen s hormonálně pozitivním karcinomem prsu, který je citlivý na estrogenní stimulaci. Lék působí tak, že se váže na estrogenní receptory v buňkách rakoviny prsu a brání tak působení estrogenu. Tím se snižuje růst a šíření rakovinných buněk.

Tamoxifen se také používá jako preventivní léčba u žen s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu nebo u žen, které prodělaly rakovinu prsu a mají riziko recidivy. U mužů může být tamoxifen použit k léčbě některých případů rakoviny prsu.

Dávkování a délka léčby tamoxifenem závisí na individuálních potřebách pacienta a na doporučení lékaře. Je důležité pravidelně kontrolovat stav pacienta a sledovat možné vedlejší účinky, jako jsou návaly horka, změny menstruačního cyklu, únavnost, zvýšené riziko trombózy a další.

Tamoxifen může interagovat s dalšími léky, proto je důležité informovat lékaře o všech dalších léčivech, které pacient užívá.

Toto je pouze obecný přehled tamoxifenu. Konkrétní informace a pokyny ohledně dávkování, vedlejších účinků a dalších aspektů léčby by měl poskytnout lékař.

Příbalový leták

Co je přípravek Tamoxifen Ebewe a k čemu se používá

Přípravek Tamoxifen Ebewe se používá k léčbě některých typů rakoviny prsu u žen i u mužů.

Aktuální příbalový leták Tamoxifen

Napsat komentář