Prolia příbalový leták

Prolia

Prolia je obchodní název léčivého přípravku obsahujícího účinnou látku denosumab. Denosumab je monoklonální protilátka, která ovlivňuje metabolickou aktivitu osteoklastů, buňek odpovědných za odbourávání kostní hmoty.

Prolia se používá k léčbě osteoporózy u žen po menopauze a u mužů s vysokým rizikem zlomenin. Tento přípravek pomáhá zvyšovat kostní hmotu a snižovat riziko zlomenin. Prolia se podává formou injekce pod kůži a dávkování se provádí podle předpisu lékaře.

Při užívání Prolie je důležité dodržovat pokyny lékaře a pravidelně se kontrolovat. Léčba může mít určité vedlejší účinky, jako jsou infekce močových cest, bolesti kostí, svalů nebo kloubů, nevolnost, závratě a další. Je důležité se seznámit se všemi možnými vedlejšími účinky a informovat lékaře o všech potížích, které se vyskytnou během léčby.

Prolia je předepsaný lék a vyžaduje lékařský dohled. Pokud máte zájem o léčbu Prolie, měli byste se obrátit na svého lékaře, který vám poskytne podrobnější informace, vyhodnotí váš stav a rozhodne o nejvhodnějším způsobu léčby.

Příbalový leták

Co je přípravek a k čemu se používá

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin. U postmenopauzálních žen Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů, nevertebrálních zlomenin a zlomenin celkového proximálního femuru.

Léčba úbytku kostní hmoty vzniklého následkem hormonální ablace u mužů trpících rakovinou prostaty, u kterých je riziko vzniku zlomenin zvýšené (viz bod 5.1). U mužů s rakovinou prostaty, léčených hormonální ablací, Prolia významně snižuje riziko zlomenin obratlů.

Léčba úbytku kostní hmoty spojeného s dlouhodobou systémovou léčbou glukokortikoidy u dospělých pacientů se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1 v aktuálním příbalovém letáku).

Aktuální příbalový leták Prolia

Napsat komentář