Trajenta příbalový leták

Trajenta

Trajenta je obchodní název léčiva obsahujícího účinnou látku linagliptin. Jedná se o lék ze skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), který se používá k léčbě cukrovky typu 2. Linagliptin působí tím, že zvyšuje hladiny inktretinových hormonů v těle, které podporují uvolňování inzulínu a snižují hladinu cukru v krvi.

Trajenta se obvykle užívá jako součást celkového léčebného režimu pro kontrolu hladin cukru u pacientů s cukrovkou typu 2. Přesné dávkování a podávání určuje lékař v závislosti na individuálních potřebách a zdravotním stavu pacienta.

Je důležité se poradit s lékařem nebo farmaceutem před zahájením užívání Trajenty, aby se posoudila vhodnost léčby a dodržovala správná dávkování a pokyny. Vedlejší účinky a možné interakce s jinými léky by také měly být zváženy a diskutovány s lékařem nebo farmaceutem.

Příbalový leták

Co je přípravek Trajenta a jak se užívá

Přípravek Trajenta je indikován u dospělých s diabetem II. typu jako přídavná léčba k dietě a tělesnému cvičení ke zlepšení kontroly glykemie a to jako:

Monoterapie

  • je-li metformin nevhodný z důvodu nesnášenlivosti či je kontraindikován kvůli poruše funkce ledvin

Kombinovaná terapie

  • v kombinaci s dalšími léčivými přípravky pro léčbu diabetu včetně inzulinu, jestliže tyto přípravky nedostačují k zajištění adekvátní kontroly glykemie (viz body 4.4, 4.5 a 5.1, v aktuálním příbalovém letáku Trajenty, kde jsou k dispozici údaje o různých kombinacích).

Aktuální příbalový leták Trajenta

Napsat komentář