Trombex příbalový leták

Trombex

Trombex je léčivý přípravek obsahující účinnou látku klopidogrel, který patří do skupiny antitrombotik. Je používán k prevenci srdečního infarktu, mrtvice a dalších cévních příhod u pacientů s aterosklerózou (zúžení cév způsobené nahromaděním tukových plátů) nebo s nestabilní anginou pectoris (bolest na hrudi způsobená nedostatečným prokrvením srdce).

Trombex působí tak, že zabraňuje shlukování krevních destiček a tvorbě krevních sraženin, čímž snižuje riziko trombotických příhod. Je důležité užívat Trombex podle pokynů lékaře a dodržovat předepsanou dávku. Mohou se vyskytnout vedlejší účinky, jako je krvácení, modřiny nebo zažívací potíže.

Je důležité konzultovat s lékařem před zahájením léčby Trombexem a pravidelně se sledovat, aby se zajišťovala bezpečnost a účinnost léčby.

Příbalový leták

Co je přípravek Trombex a k čemu se používá

Přípravek Trombex obsahuje klopidogrel a patří do skupiny léků zvaných protidestičková léčiva. Krevní destičky jsou velmi malá krevní tělíska, která se shlukují během srážení krve. Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny (procesu, který se nazývá trombóza).

Přípravek Trombex se užívá u dospělých k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů) tvořících se ve zkornatělých tepnách (arteriích). Proces vzniku krevních sraženin v tepnách se nazývá aterotrombóza a může vést k aterotrombotickým příhodám (jako např. mozková mrtvice, srdeční infarkt nebo smrt). Přípravek Trombex Vám byl předepsán, aby napomohl prevenci vzniku krevních sraženin a snížil riziko těchto závažných příhod, protože:

  • trpíte kornatěním tepen (také známým jako ateroskleróza), a
  • prodělal(a) jste srdeční infarkt, cévní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte ischemickou chorobu dolních končetin (onemocnění, při kterém jsou zúžené tepny v dolních končetinách), nebo
  • jste prodělal(a) “nestabilní anginu pectoris” nebo “infarkt myokardu” (srdeční infarkt), které se projevily jako bolest na hrudi. V rámci léčby tohoto onemocnění Vám možná byl do uzavřené nebo zúžené tepny umístěn stent (výztuž), aby se obnovil plynulý tok krve. Váš lékař Vám také může předepsat kyselinu acetylsalicylovou (látku přítomnou v mnoha lécích proti bolesti nebo na snížení horečky, stejně jako k prevenci tvorby krevních sraženin),
  • se u Vás objevily příznaky mrtvice, které v krátké době odezní (také známé jako přechodný ischemický záchvat) nebo jste měl(a) lehkou ischemickou mrtvici. Během prvních 24 hodin Vám lékař může rovněž podat kyselinu acetylsalicylovou.
  • máte nepravidelný srdeční tep – onemocnění zvané „fibrilace síní“ – a nemůžete užívat léčivé přípravky známé jako perorální antikoagulancia (antagonisté vitaminu K), které brání vzniku nových krevních sraženin a zvětšování sraženin stávajících. Měl(a) byste vědět, že při tomto onemocnění jsou perorální antikoagulancia účinnější než užívání kyseliny acetylsalicylové nebo přípravku Trombex v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou. Přípravek Trombex spolu s kyselinou acetylsalicylovou by Vám měl lékař předepsat v případě, že perorální antikoagulancia nemůžete užívat a není u Vás riziko velkého krvácení.

Aktuální příbalový leták Trombex

Napsat komentář