Xarelto příbalový leták

Xarelto

Xarelto je obchodní název léčivého přípravku obsahujícího rivaroxaban jako účinnou látku. Rivaroxaban je antikoagulační lék, který se používá k prevenci krevních sraženin. Působí tak, že blokuje faktor Xa, který je důležitý pro srážení krve.

Xarelto je často předepisován pacientům s určitými kardiovaskulárními onemocněními, jako je fibrilace síní (porucha srdečního rytmu), hluboká žilní trombóza (DVT) nebo plicní embolie (PE). Tento lék pomáhá snížit riziko vzniku krevních sraženin, které by mohly vést k závažným komplikacím, jako je srdeční infarkt, mozková příhoda nebo plicní embolie.

Dávkování a užívání Xarelta by mělo být pečlivě sledováno a dodržováno podle pokynů lékaře. Je důležité informovat lékaře o všech dalších léčivech, které užíváte, a o vašem zdravotním stavu, abyste minimalizovali riziko nežádoucích účinků a možných interakcí s jinými léky.

Nezapomeňte konzultovat s lékařem nebo farmaceutem, pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně užívání Xarelta. Pouze oni mohou poskytnout přesné a osobně přizpůsobené informace v souladu s vaším zdravotním stavem.

Příbalový leták

Co je Xarelto a k čemu se používá

Přípravek Xarelto, podávaný společně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) samotnou nebo s kombinací ASA plus klopidogrel nebo tiklopidin, je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) se zvýšenými hladinami srdečních biomarkerů.

Aktuální příbalový leták Xarelto

Napsat komentář