Argofan příbalový leták

Argofan

Argofan je obchodní název léčivého přípravku obsahujícího účinnou látku venlafaxin. Venlafaxin patří do skupiny antidepresiv známých jako selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI).

Venlafaxin se používá k léčbě depresivních poruch, úzkostných poruch a dalších psychických stavů. Působí na mozkové chemické látky serotonin a noradrenalin, které jsou spojeny s regulací nálady a emocí.

Léčba venlafaxinem by měla být předepsána a sledována lékařem, který určí správnou dávku a délku léčby v závislosti na individuálních potřebách pacienta. Dávka se obvykle postupně zvyšuje a přizpůsobuje se reakci a snášenlivosti pacienta.

Je důležité dodržovat pokyny lékaře a informovat ho o jakýchkoli nežádoucích účincích, které by mohly nastat během léčby venlafaxinem. Mezi běžné vedlejší účinky patří nevolnost, zvracení, sucho v ústech, nespavost, ospalost, zvýšený pocení a změny sexuálního apetitu. Někteří pacienti mohou také pociťovat změny nálady, úzkost či poruchy spánku.

Nepřerušujte užívání venlafaxinu bez konzultace s lékařem, protože náhlé vysazení může vyvolat nepříjemné příznaky abstinenčního syndromu. Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se užívání venlafaxinu, neváhejte se poradit se svým lékařem nebo farmaceutem, kteří vám poskytnou přesné a aktuální informace v souladu s vaším zdravotním stavem.

Příbalový leták

Co je přípravek Argofan a k čemu se používá

Přípravek Argofan obsahuje léčivou látku venlafaxin.

Přípravek Argofan je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalších onemocnění jako např. úzkostná porucha. Lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.

Přípravek Argofan je určen k léčbě depresí u dospělých.

Přípravek Argofan je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami:

  • generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím) a panická porucha (záchvaty náhlé úzkosti).

Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.

Aktuální příbalový leták Argofan

Napsat komentář