Bexsero příbalový leták

Bexsero

Bexsero je obchodní název pro vakcínu nazývanou vakcína proti meningokoku skupiny B. Meningokok B je typ bakterie, který může způsobit závažné infekce, včetně meningitidy (zánětu mozkových blan) a sepse (ostré infekce celého těla). Bexsero je navržena k ochraně proti této konkrétní skupině meningokoka.

Bexsero je vakcína, která obsahuje vybrané antigeny (proteiny) nalezené na povrchu meningokoka skupiny B. Těmito antigeny se podporuje imunitní systém k tvorbě protilátek proti bakterii. Tím se zvyšuje imunita jedince proti infekci meningokokem skupiny B.

Vakcína Bexsero se podává formou injekce do svalu. Dávkování a očkovací plán se mohou lišit v závislosti na věku a zdravotním stavu jedince. Je důležité konzultovat s odborníkem na očkování, jako je lékař nebo očkovací sestra, aby byl zvolen správný očkovací plán a dávkování.

Bexsero je jednou z dostupných vakcín proti meningokoku skupiny B, která pomáhá chránit jedince před tímto závažným typem bakteriální infekce. Je však důležité si uvědomit, že vakcína není stoprocentně účinná a není schopna poskytnout ochranu proti všem kmenům meningokoka skupiny B. Proto je důležité dodržovat další prevenční opatření, jako je hygienická pravidla a vyhýbání se blízkému kontaktu s nemocnými jedinci, pokud je to možné.

Příbalový leták

Co je vakcína Bexsero a k čemu se používá

Vakcína Bexsero je indikována k aktivní imunizaci jedinců od 2 měsíců věku a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému kmeny Neisseria meningitidis skupiny B.

Při vakcinaci je potřeba zvážit důsledky invazivního onemocnění v různých věkových skupinách a také variabilitu epidemiologie antigenu u kmenů skupiny B v různých geografických oblastech.

Informace o ochraně proti specifickým kmenům skupiny B naleznete v bodě 5.1 aktuálního příbalového letáku. Tuto vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Aktuální příbalový leták Bexsero

Napsat komentář