FSME-IMMUN příbalový leták

FSME-IMMUN

FSME-IMMUN je vakcína určená k ochraně proti klíšťové encefalitidě (FSME), která je onemocněním způsobeným virem přenášeným klíšťaty. Tato vakcína obsahuje inaktivovaný virus klíšťové encefalitidy a jejím cílem je stimulovat imunitní systém k tvorbě protilátek, které poskytují ochranu proti tomuto viru.

FSME-IMMUN je podávána prostřednictvím injekce a je obvykle podávána ve dvou nebo třech dávkách, s dodatečnou dávkou jako přeočkování po určité době. Po očkování dochází k vývoji imunitní odpovědi, která zvyšuje odolnost proti infekci klíšťovou encefalitidou.

Vakcína FSME-IMMUN je obvykle doporučována pro jedince, kteří žijí nebo cestují do oblastí s vysokým výskytem klíšťat a výskytu klíšťové encefalitidy. Je také vhodná pro jedince, kteří se vystavují vyššímu riziku klíšťových kousnutí, jako jsou turisté, lesní pracovníci nebo lidé, kteří se účastní outdoorových aktivit v přírodě.

Před podáním vakcíny je vhodné se poradit se svým lékařem nebo cestovním lékařem, kteří vám poskytnou vhodné informace o vakcinaci a provedou rizikové hodnocení. Je důležité si uvědomit, že vakcína FSME-IMMUN poskytuje ochranu proti klíšťové encefalitidě, ale nechrání před jinými klíšťaty přenášenými nemocemi nebo jinými infekcemi přenášenými klíšťaty.

Příbalový leták

Co je přípravek FSME-IMMUN a k čemu se používá

Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml je vakcína, která se používá k ochraně proti nemoci způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE). Je vhodná pro děti starší 1 roku do 15 let věku.

  • Vakcína přiměje organismus k vlastní ochraně (tvorbě protilátek) proti tomuto viru.
  • Neposkytuje ochranu před jinými viry a bakteriemi (z nichž některé jsou rovněž přenášeny přisátím klíštěte), které mohou vyvolat podobné příznaky.

Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné infekce mozku, míchy nebo mozkových plen. Tyto se na počátku často projevují bolestí hlavy a vysokou teplotou. U některých osob a v nejzávažnějších formách mohou vést ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti.

Nosičem viru mohou být klíšťata. Přenáší se na člověka přisátím klíštěte. Pravděpodobnost přisátí klíštěte, které přenáší virus, je velmi vysoká ve velké části Evropy podobně jako ve střední a východní Asii. Lidé, kteří žijí nebo cestují do těchto oblastí světa, jsou vystaveni riziku nákazy virem klíšťové encefalitidy. Klíšťata lze na kůži přehlédnout a přisátí klíštěte si člověk nemusí všimnout.

  • Stejně jako všechny vakcíny, ani tato vakcína nemusí zcela chránit všechny osoby, které byly očkovány.
  • Ochrana není celoživotní. Je potřeba pravidelné přeočkování (více v bodě 3).
  • Jedna dávka vakcíny Vás nebo Vaše dítě velmi pravděpodobně před infekcí neochrání.

Potřebujete 3 dávky (více informací v bodě 3) k dosažení optimální ochrany.

  • K dispozici nejsou žádné údaje o po-expoziční profylaxi (očkování po přisátí klíštěte).

Aktuální příbalový leták FSME-IMMUN

FSME-IMMUN 0,25 ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus): https://prehledy.sukl.cz/prehledy/v1/dokumenty/24359

Napsat komentář