Combair příbalový leták

Combair

Přípravek Combair je roztok k inhalaci v tlakovém obalu, který obsahuje dvě léčivé látky a to beklometason dipropionát a formoterol dihydrát jsou léčivé látky používané v kombinaci pro léčbu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (COPD). Tato kombinace léků je často dostupná ve formě inhalátoru.

Beklometason dipropionát je kortikosteroid, který pomáhá redukovat zánět a otoky v dýchacích cestách. Působí lokálně na plicní tkáň a pomáhá snižovat příznaky astmatu a COPD.

Formoterol dihydrát je bronchodilatátor, který rozšiřuje průdušky a usnadňuje proudění vzduchu do plic. To pomáhá zmírňovat dýchací potíže spojené s astmatem a COPD.

Kombinace beklometasonu dipropionátu a formoterolu dihydrátu umožňuje kombinované působení kortikosteroidu a bronchodilatátoru, což může vést ke snížení zánětu, uvolnění průdušek a zlepšení dýchání u pacientů s astmatem a COPD.

Je důležité dodržovat pokyny lékaře ohledně dávkování a použití Combairu. Před zahájením nebo změnou léčby je vždy nezbytné konzultovat s lékařem, který poskytne přesné informace a doporučení na základě individuálních potřeb pacienta.

Příbalový leták

Co je přípravek Combair a k čemu se používá

Přípravek Combair je roztok k inhalaci v tlakovém obalu, který obsahuje dvě léčivé látky, které jsou vdechovány ústy a přichází přímo do plic.

Tyto dvě léčivé látky jsou beklometason dipropionát a formoterol dihydrát. Beklometason dipropionát náleží do skupiny léčiv, která se nazývají kortikosteroidy, které mají protizánětlivé účinky, snižují otoky a podráždění v plicích.

Formoterol fumarát patří do skupiny léčiv, kterým říkáme inhalační β2-mimetika s dlouhodobým účinkem. Uvolňují hladké svaly v dýchacích cestách a usnadňují nádech i výdech.

Tyto dvě léčivé látky společně usnadňují dýchání tím, že odstraňují symptomy, jako je dušnost, sípání a kašel u pacientů s astmatem nebo s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a také pomáhají zabránit rozvoji příznaků astmatu.

Astma

Combair je určen pro pravidelnou udržovací léčbu astmatu u dospělých pacientů, u kterých:

  • astma není dostatečně kontrolováno inhalačními kortikosteroidy a bronchodilatancii s krátkodobým účinkem podle potřeby

nebo

  • astma dobře reaguje na léčbu jak kortisteroidy, tak dlouhodobě působícími bronchodilatancii CHOPN Combair lze také používat k léčbě příznaků těžké chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) u dospělých pacientů. CHOPN je dlouhodobé onemocnění dýchacích cest v plicích, které je především způsobeno kouřením cigaret.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Aktuální příbalový leták Combair

Napsat komentář