Ebrantil příbalový leták

Ebrantil

Ebrantil je obchodní název léku obsahujícího účinnou látku eptifibatid. Jedná se o lék, který se používá v kardiologii ke snížení rizika srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody u pacientů s nestabilní anginou pectoris nebo akutním koronárním syndromem.

Eptifibatid patří do skupiny léků nazývaných inhibitorů glykoproteinu IIb/IIIa, které ovlivňují srážení krve. Působí tak, že brání agregaci (slepení) krevních destiček a tím snižuje riziko vzniku krevních sraženin v cévách. Tím je předcházeno uzávěru cév a zlepšuje se průtok krve.

Dávkování a užívání Ebrantilu je individuální a závisí na konkrétních potřebách pacienta a pokynech lékaře. Lékař předepíše vhodnou dávku a délku léčby na základě závažnosti onemocnění a celkového zdravotního stavu pacienta.

Je důležité konzultovat s lékařem nebo farmaceutem před zahájením léčby Ebrantilem, zejména pokud máte alergie na léky nebo jste v minulosti měli problémy se srážením krve. Léčba Ebrantilem může vyžadovat pečlivé sledování srážlivosti krve a další laboratorní testy.

Vedlejší účinky Ebrantilu mohou zahrnovat krvácení, modřiny, závratě, bolest na hrudi, nevolnost nebo zvracení. Je důležité informovat lékaře o jakýchkoli vedlejších účincích a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc v případě vzniku závažných nežádoucích účinků.

Ebrantil je předepsán a používán pouze na lékařský předpis. Dodržování pokynů lékaře a pravidelné sledování zdravotního stavu jsou zásadní pro bezpečné a účinné užívání tohoto léku.

Příbalový leták

Co je Ebrantil retard a k čemu se používá

Ebrantil retard snižuje krevní tlak prostřednictvím rozšíření cév a používá se k léčbě vysokého krevního tlaku.

Aktuální příbalový leták Ebrantil

Napsat komentář